[28-11-2018] Τέλος Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) - έναρξη CLLD LEADER

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 στο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD LEADER Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κου Ανάργυρου Πατακάκη πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου με θέμα την εξέλιξη του προγράμματος, την ολοκλήρωση του απερχόμενου και την ενεργοποίηση του επερχόμενου.

Αναφορικά με το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε ο κος Πατακάκης τόνισε ότι έγινε μια εξαιρετική δουλειά που είχε σημαντικά οφέλη για την οικονομική ζωή του νομού Δράμας. Μέσω των 79 έργων που ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από το LEADER 7.150.000 ευρώ μεταφέρθηκαν ως επιχορήγηση στην αγορά της Δράμας και υλοποιήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά  τα 11.395.000 ευρώ. Tα ποσά αυτά αφορούν μόνο τα 79 αυτά έργα που υλοποίησαν ιδιώτες και φορείς. Αν υπολογισθούν και οι συνοδευτικές υπηρεσίες, η εισπραχθείσα επιχορήγηση κατά τα έτη 2012-2018 ξεπερνά τα 8.350.000 ευρώ. Από αυτά τα 2.000.000 ευρώ εισπράχθηκαν τα έτη 2017-2018, περίοδο που δεν είχαν ενεργοποιηθεί λοιπές χρηματοδοτήσεις.

Λόγω της καλής πορείας του προγράμματος, η Αναπτυξιακή Δράμας έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία με όρους κατανομής ανήλθε στο 59% περίπου και με όρους ολοκλήρωσης και πληρωμών ανήλθε στο 26%. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αξιολογήθηκαν συνολικά 120 έργα, εντάχθηκαν 97 και 79 από αυτά ολοκληρώθηκαν, πληρώνονται και παραλαμβάνονται. Λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης υπήρξαν περιπτώσεις επενδυτών που παρά τη θετική αξιολόγηση δεν υπέγραψαν σύμβαση ή και άλλων που παρότι υπέγραψαν σύμβαση στη συνέχεια αποχώρησαν από το πρόγραμμα.


Δείτε περισσότερα:

Βίντεο έργων

Σύντομη αναφορά στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER)

Πίνακας έργων

Στατιστικά στοιχεία των έργων που έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του Άξονα 4 (προσέγγιση LEADER)

[06-11-2018] Υποβληθείσες προτάσεις 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου ενδιαφέροντος

Τη Δευτέρα 5-11-2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. για χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, για την οποία εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 32 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 2.657.395,22 ευρώ, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη η οποία ανέρχεται σε 1.765.500,00 ευρώ. Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι Δήμοι της περιοχής παρέμβασης, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Επιμελητήριο Δράμας, η Ελληνική Αστυνομία καθώς και συλλογικοί φορείς όπως πολιτιστικοί / αθλητικοί σύλλογοι.

Στην υποδράση 19.2.4.1 που αφορά στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 737.438,71 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 500.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.4.2 που αφορά στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 391.577,22 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 370.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.4.3 που αφορά στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (πχ σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, τουριστική ενημέρωση, ποδηλατικές διαδρομές κλπ, με προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη 400.000 ευρώ, δεν υποβλήθηκε κάποια επενδυτική πρόταση.

Στην υποδράση 19.2.4.4 που αφορά στήριξη για ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων υποβλήθηκαν 4 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 110.057,70 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 90.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.4.5 που αφορά στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) υποβλήθηκαν 21 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 1.311.321,59 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 250.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.5.1 που αφορά βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη 75.000 ευρώ, δεν υποβλήθηκε κάποια επενδυτική πρόταση.

Στην υποδράση 19.2.6.1.1  που αφορά πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, υποβλήθηκε 1 επενδυτική πρόταση με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 107.000 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 40.250 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.6.1.2 που αφορά αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, με προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη 40.250 ευρώ, δεν υποβλήθηκε κάποια επενδυτική πρόταση.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν τον «φυσικό φάκελο», δηλαδή την πρωτότυπη αίτηση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 14:00. Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως τη Δευτέρα 05/11/2018 που ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

[11-10-2018] 3η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108/30.03.2018 Πρόσκλησης (παράταση μέχρι 5/11/2018)

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. πρωτ. 1.2/ΠΡΑΚΤ.7/27.02.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,
  2. Το με αρ. πρωτ. 675/19.03.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων στήριξης.
  3. Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.10/30.05.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας,
  4. Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.13/27.08.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας
  5. Την με αρ. πρωτ. 3/ΠΡΑΚΤ.15/04.10.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας.

Ανακοινώνει την 3η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 108/30.03.2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Δράμας σε ότι αφορά την παράγραφο 5.3 και ειδικότερα την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και της κατάθεσης του «φυσικού φακέλου». Ειδικότερα η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:

5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 03/04/2018.

5.3 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 5/11/2018.

Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως την Δευτέρα 5/11/2018 και δίδεται προθεσμία για να κατατεθεί ο «φυσικός φάκελος», δηλαδή η πρωτότυπη αίτηση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης έως τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 14:00.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

[10-10-2018] Συνάντηση εργασίας με βουλγαρική αποστολή από το Δήμο Maritsa (περιοχή Plovdiv - Φιλιππούπολης)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία συνάντηση εργασίας της Αναπτυξιακής Δράμας με στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης του Δήμου Maritsa (περιοχή Φιλιππούπολης) και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων την Τρίτη 9-10-2018. Παρουσιάσαμε στη νεοσύστατη βουλγαρική εταιρεία τον τρόπο λειτουργίας μας σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων τύπου LEADER και ανταλλάξαμε ιδέες τεχνογνωσίας και σωστές πρακτικές που εφαρμόζονται στις εταιρείες των 2 χωρών.

Την 12μελή αντιπροσωπεία από την Βουλγαρία υποδέχθηκαν τόσο ο Πρόεδρος της εταιρείας και Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Α. Πατακάκης όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Δήμαρχος Δράμας κ. Χ. Μαμσάκος οι οποίοι καλωσόρισαν θερμά τους εκπροσώπους του Δήμου Maritsa προσφέροντάς τους και ενθύμια από την ιστορική περιοχή της Δράμας. Στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας ξεναγήσαμε την βουλγαρική αντιπροσωπεία σε επενδύσεις της περιοχής μας που έχουν υλοποιηθεί με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος LEADER. Μιλήσαμε με τους ιδιοκτήτες για το πως βλέπουν οι ίδιοι τα προγράμματα αυτά, ποια είναι η αίσθησή τους μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων και είδαμε εν τοις πράγμασι την 20ετή συμβολή της εταιρεία μας στα 250 και πλέον έργα που έχουμε υλοποιήσει.

Η Φιλιππούπολη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας με πληθυσμό 340 χιλιάδων κατοίκων, ενώ 545 χιλιάδες ζουν στην αστική της περιοχή. Είναι σημαντικό οικονομικό, συγκοινωνιακό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Για το έτος 2019 έχει οριστεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης (μαζί με την πόλη Ματέρα της Ιταλίας) και στα πλαίσια της συνάντησης τέθηκαν θέματα διακρατικής συνεργασίας της Αναπτυξιακής Δράμας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της περιοχής Maritsa.

Ο.Τ.Δ. του Δήμου Maritsa

Iδρύθηκε στις 31 Μαρτίου 2016 μετά από δημόσια διαδικασία διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας και καλύπτει όλη την περιοχή του Δήμου Maritsa.

Δήμος Maritsa

Ο Δήμος ιδρύθηκε με διάταγμα του Κρατικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 1987. Είναι διοικητικά εγκατεστημένο στο περιφερειακό κέντρο του Plovdiv.