ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 


ΟΤΑ Ν. Δράμας


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδόνιας – Θράκης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου


ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

στα πλαίσια της επικείμενης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Nομού Δράμας
Κατάθεση ιδέας