2017

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2017
Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2016

► Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2016
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

► Πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε από την 12/12/2016 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
► Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης γενικής συνέλευσης


2015

► Χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2014

► Ισολογισμός 2014
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2013

► Ισολογισμός 2013
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης


2012

► Ισολογισμός 2012
► Πρόσκληση σύγκλισης ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

στα πλαίσια της επικείμενης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Nομού Δράμας
Κατάθεση ιδέας