Η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι καθοριστική. Τα στελέχη της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. συνδυάζουν την εμπειρία και τεχνογνωσία με τη ζωντάνια, τον ενθουσιασμό και το όραμα και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της εταιρείας προς την κατάκτηση των στόχων της.

Τα στελέχη της εταιρείας συνέβαλαν στην επιτυχημένη πορεία της και κατάφεραν να σφυρηλατήσουν μια υγιή σχέση συνεργασίας στις καθημερινές επαφές της με φορείς και κατοίκους της περιοχής.

Η Αναπτυξιακή Δράμας, σταδιακά, από την ίδρυσή της και με προσεκτικά βήματα, εμπλουτίζει το δυναμικό της με ικανά στελέχη, με κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται, ενώ συγχρόνως φροντίζει για τη δημιουργία και διατήρηση ενός σταθερού εργασιακού περιβάλλοντος, για τη διαρκή ενημέρωση – επιμόρφωση και για την εξέλιξη των στελεχών της.

Εκτός από τους εργαζόμενους που σταθερά απασχολεί η εταιρεία, πλαισιώνεται και συνεργάζεται κάθε φορά με τους απαραίτητους συνεργάτες και συμβούλους για την επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο