Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Δράμας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αναδημοσιεύει Δελτία Τύπου και Ενημερωτικό Υλικό του Επικεφαλής Εταίρου Δήμου Δράμας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  1. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων – υποβολή ενστάσεων 19/10/2015
  2. Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 26/8/2015
  3. Δελτίο Τύπου 10-7-2015
  4. Δελτίο Τύπου 19-6-2015
  5. Δελτίο Τύπου 17-6-2015
  6. Δελτίο Τύπου 10-6-2015
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν οι σύνδεσμοι για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

στα πλαίσια της επικείμενης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Nομού Δράμας
Κατάθεση ιδέας