Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., ως Επικεφαλής Εταίρος της Αναπτυξιακή Σύμπραξης «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» συμμετείχε στις θεματικές συναντήσεις που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Δράσης 12, στο Επιμελητήριο Δράμας με θέμα:  «ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εργολάβοι του Νομού Δράμας ενημερώθηκαν για την αποστολή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τους στόχους της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» (MIS: 376922). Ενημερώθηκαν κυρίως για τη δυνατότητα απασχόλησης ωφελούμενων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης σε τεχνικά έργα στο Νομό Δράμας μέσω του ειδικού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόληση ωφελούμενων Τ.Ο.Π.Σ.Α. Το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων ήταν έντονο και αναμένεται συνεργασία μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας στην εξεύρεση ωφελούμενων για πιθανή απασχόληση με βάση την ειδικότητά τους και το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν στο πλαίσιο της Πράξης.

Οι συναντήσεις εργασίας υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 12 «Δικτύωση ωφελούμενων με επιχειρήσεις» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» (MIS: 376922), η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

[02-06-2015] Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις από την Α.Σ. "Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα"
Ετικέτες:        
Skip to content