Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο της Πράξης “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων προϋπολογισμού 4.531,34 € (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) και διάρκειας παροχής υπηρεσιών τρεις (3) μήνες.


Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

[26-05-2015] Πρόσκληση παραλαβής προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων
Ετικέτες: