Το Έργο “Alector” (MIS ECT 2617) του Προγράμματος «Μαύρη Θάλασσα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητεί εμπειρογνώμονες πολιτιστικής κληρονομιάς για άτυπη και άμισθη συνεργασία με το Παρατηρητήριο Κληρονομιάς της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Έργου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει εταίρους από 8 χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία και Τουρκία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 1.125.744,69 €.
Το έργο είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη και την προώθηση προτύπων τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Το διασυνοριακό έργο θα υλοποιηθεί σε 24 μήνες και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2015.
To έργο, με την ολοκλήρωσή του, θε έχει δημιουργήσει μια υποδομή πολιτιστικής κληρονομιάς με 46 εργαλεία καινοτομίας. Μεταξύ αυτών: το SCRIPTORAMA, ένα ανοιχτό μουσείο του Έργου με 90 γεω-θέσεις προσβάσιμες μέσω QR Codes στο έδαφος, ένα iBook για λειτουργικά συστήματα iOS και Android για την περιοχή.

ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Αυτό το παραδοτέο είναι σημαντικής αξίας και πρόκειται να μείνει χωρίς ουσιαστική εκπροσώπηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας στην περιοχή του έργου είναι η δημιουργία συνεργατικών δικτύων και στρατηγικών συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μείζον θέμα της προστασίας, διατήρησης, διαχείρισης και ερμηνείας και της οικονομικής μεγιστοποίησης της ευρύτερης κληρονομιάς πρέπει να κοινοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύ κοινό.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί το Παρατηρητήριο Κληρονομιάς της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται, ουσιαστικά, μια ΜΚΟ βάσει του βουλγαρικού δικαίου με έδρα της τη Βάρνα. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν συμβληθεί άτυπα ως μέλη τουλάχιστον 180 φορείς. Οι φορείς αυτοί θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα του σχεδίου και στα εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επιτυχία παρόμοιων έργων στην περιοχή συνεργασίας.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Ιδανικοί είναι οι εμπειρογνώμονες κάθε είδους που εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς ανεξάρτητα από τον τομέα εξειδίκευσής τους. Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν οι νέοι εμπειρογνώμονες με 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την επικοινωνία, την ερμηνεία, τον πολιτισμό και τις τέχνες ή αλλού.
Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να συμπληρώσουν το βιογραφικό τους στη μορφή Europass.
Η μορφή Europass στα αγγλικά: https://europass.cedefop.europa.eu/uk/documents/curriculum-vitae/examples
Οι ειδικοί πρέπει να συμπληρώνουν την τυποποιημένη Europass και να τη στείλουν στην κα Svetlana Lazar (Regional project coordinator/ENPI Partner no 3 – National Association of Rural, Ecological end Cultural Tourism, Moldova) (e-mail: antrec.alector@gmail.com) με κοινοποίηση στον κο Adrian Bivol (e-mail: bivol_adrian@yahoo.com).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κο Νικόλαο Θωμαίδη στο τηλέφωνο 2521047610 ή 2521047611 και στο e-mail: n.thomaidis@aned.gr


Δείτε το συνημμένο στα αγγλικά: CALL FOR EXPERTS

[28-04-2015] Πρόσκληση προς εμπειρογνώμονες
Ετικέτες: