Με επιτυχία υλοποιήθηκε το Συνέδριο με θέμα «Ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης ανέργων ατόμων» (Με έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία) που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 από τις 09:00 – 15:00 συμμετείχε μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων από την ευρύτερη τοπική κοινωνία όσο και από εκπροσώπους φορέων. Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο κος Πατακάκης Ανάργυρος, Αντιπεριφερειάρχης Δράμας και Πρόεδρος Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Δράμας, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο κος Γεωργιτσόπουλος Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικών Θεμάτων Π.Α.Μ.Θ. Την εναρκτήρια εισήγηση – χαιρετισμό από πλευράς του Δήμου Δράμας πραγματοποίησε ο κος Μωυσιάδης Αριστείδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, ενώ το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία του και ο κος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Παρέστησαν επίσης περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι δήμων και αυτοδιοικητικών παρατάξεων καθώς επίσης και εκπρόσωποι φορέων των πολιτών.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των φορέων για την Κοινωνική Οικονομία, η ευαισθητοποίηση για το Κοινωνικό Συνεταιρίζεσθαι, αλλά και η ανάδειξη των πεδίων δράσεων από πλευράς Κοινωνικής Πολιτικής και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίσης η επισήμανση του ρόλου της Διά Βίου Μάθησης και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η προσωπική κινητοποίηση των ανέργων μέσω της Καινοτομίας και της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για την Κοινωνική Οικονομία ήταν έκδηλο ενώ αναφέρθηκαν και αρκετά παραδείγματα καλής πρακτικής.

Το συνέδριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Αρσινόη – Υποστήριξη Ανέργων Γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους.


Δείτε τη σελίδα του Συνεδρίου με το υλικό προβολής, φωτογραφίες και παρουσιάσεις εδώ.

[06-04-2015] Το Συνέδριο «Ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης ανέργων ατόμων» με έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία υλοποιήθηκε με επιτυχία
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο