Με την 27η πληρωμή και με σύνολο πληρωμών 746.198,58 ευρώ προχωράμε σύμφωνα με το σχεδιασμό στην υλοποίηση και πληρωμή των ενταγμένων στο πρόγραμμα έργων. Έχουν ήδη δρομολογηθεί πληρωμές 250.000 ευρώ σε 5 επενδύσεις, οπότε σύντομα θα έχουμε καταβάλλει για έργα του CLLD / LEADER ένα εκατομμύριο. Έχουμε ήδη αιτηθεί την επόμενη δόση ύψους 700.000 ευρώ.

Μετά τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών των 20 επιλαχόντων έργων, απεστάλησαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της περιφέρειάς μας και αναμένουμε σύντομα την έγκριση, ώστε να ενταχθούν και αυτά στον αρχικό κορμό των ενταγμένων έργων.

Με σύνολο 73 ιδιωτικών έργων και 23 έργων δημόσιου χαρακτήρα, η προγραμματική περίοδος αναδεικνύεται για την εταιρεία μας η πιο «πλούσια» με τα περισσότερα σε πλήθος και υψηλότερο συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένα έργα από την έναρξη λειτουργίας μας το 1996!

[27-09-2021] Πληρωμών συνέχεια και αναμονή ένταξης νέων έργων
Ετικέτες:            
Μετάβαση στο περιεχόμενο