Οι πληρωμές συνεχίσθηκαν κανονικά και την προηγούμενη εβδομάδα.

Εντός της εβδομάδος θα καταβληθεί η επιχορήγηση σε έναν ακόμη φορέα, ώστε μέχρι τις 6 Αυγούστου να έχουν πραγματοποιηθεί 25 πληρωμές συνολικής δημόσιας δαπάνης 697.856,86 €.

Στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας, η οποία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, όρισε ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης, την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 στο Διοικητήριο Δράμας, προγραμμάτισε τις επόμενες ενέργειες και παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τέλος, η Αναπτυξιακή Δράμας θα παραμείνει κλειστή το χρονικό διάστημα από 9 μέχρι 20 Αυγούστου (το email μας aned@otenet.gr παραμένει ενεργό), προκειμένου να ανακτηθούν δυνάμεις μετά από μια κοπιαστική αλλά ευτυχώς, αποδοτική περίοδο με σημαντικά αποτελέσματα, δύο υπερδεσμεύσεις συνολικού ύψους 6.208.850 €, εντάξεις 73 ιδιωτικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 16.176.969 € και πληρωμές 697.856,86 €.

[03.08.2021] Πληρωμές, συνεδρίαση ΔΣ, παύση λόγω θέρους...
Ετικέτες:
Μετάβαση στο περιεχόμενο