Όλες οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας εντάσσονται και θα υλοποιηθούν. Με τη «βούλα και υπογραφή» του επανακάμψαντα Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών στο ΥΠ.Α.Α.Τ. κου Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Είκοσι επιλαχούσες προτάσεις άμεσα θα λάβουν επιστολές για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να λάβουν απόφαση ένταξης.

Συνολικά, θα υλοποιηθούν μέσω του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER στο Νομό Δράμας, 96 έργα, 23 δημόσιου και 73 ιδιωτικού χαρακτήρα.

Μεγάλη η χαρά μας, μεγαλύτερες οι ευθύνες.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αιτηθέντες φορείς στο τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Νομού Δράμας για την προτίμηση, τους συμβούλους και μελετητές τους για την προσπάθεια που καταβάλουν, τις υπηρεσίες και εμπλεκόμενους φορείς στο νομό για τη βοήθεια τους, τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση της Εταιρείας για την αμέριστη στήριξη και εμπιστοσύνη και τέλος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που διαχρονικά από την ίδρυση της Αναπτυξιακής Δράμας μέσω των διαφορετικών μορφών του προγράμματος LEADER στηρίζει το Νομό και την ύπαρξη και λειτουργία της εταιρείας μας. 

[27-07-2021] Ο στόχος επετεύχθη και αυτή την προγραμματική περίοδο
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο