Οι πληρωμές στα ιδιωτικά έργα και στα έργα δημόσιου χαρακτήρα συνεχίζονται!

Μέχρι σήμερα, Δευτέρα 5.7.2021, έχουν γίνει 20 πληρωμές σε 11 ιδιωτικά έργα και 9 έργα δημόσιου χαρακτήρα:

  • 375.339,70€ για ιδιωτικά έργα
  • 221.059,68€ για έργα δημόσιου χαρακτήρα

με συνολικό ποσό πληρωμών 596.399,38€

 

[05-07-2021] Συνεχίζονται οι πληρωμές μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας
Ετικέτες:    
Μετάβαση στο περιεχόμενο