Σε συνέχεια των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2018 και 20 Νοεμβρίου 2020, καθώς και των διμερών on line συναντήσεων που ακολούθησαν στο τέλος του 2020 και στις αρχές του 2021 , η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο – Πορεία Υλοποίησης & Επόμενα Βήματα».
Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της συνολικής πορείας αξιολόγησης του CLLD/LEADER σε τοπικό επίπεδο και η οργάνωση των επόμενων βημάτων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες αξιολόγησης που έχουν ήδη δρομολογήσει ή/και υλοποιήσει άλλες ΟΤΔ και να ανταλλάξουν απόψεις για τα επόμενα βήματα της αξιολόγησης.

Τηλεδιάσκεψη 08.04.2021

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο εποικοδομητικό σεμινάριο που διοργανώθηκε μέσω του οποίου είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε θέματα και σημεία που είναι σημαντικά στην επόμενη φάση, δηλαδή του σχεδιασμού και ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του τοπικού μας προγράμματος.

[08-04-2021] Συμμετοχή σε ημερίδα για την αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER.
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο