Με το υπ΄ αριθμ. 4821/ 18-9-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 και με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κου Μπαγινέτα, δόθηκε στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ, η δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης  Δημόσιας  Δαπάνης ύψους 3.536.910 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι οι πόροι για τις ιδιωτικές επενδύσεις υπερδιπλασιάζονται και οι 19 επενδύσεις που είναι σήμερα παραδεκτές για χρηματοδότηση, στο άμεσο μέλλον, μετά από συνεδρίαση και αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας θα ξεπεράσουν τις 50.

[21-09-2020] Δελτίο τύπου - Υπεγράφη η δυνατότητα υπερδέσμευσης ποσού 3.536.910 ευρώ - Αυξάνονται οι πόροι για τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά 115%
Ετικέτες:        
Skip to content