Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για τους μελετητές – γραφεία συμβούλων την Πέμπτη 9/5/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Δράμας (αίθουσα Δ.Σ.), με θέμα την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020.

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δράσεις που προκηρύχθηκαν (συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.076.000 €), η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής, καθώς και ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο https://www.ependyseis.gr.

Η λίστα των παρευρισκόμενων θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση Μητρώου Μελετητών, η οποία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας για ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών.

Επισημαίνεται ότι:
► Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας, δηλαδή στο σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες – Τιμόθεος.
► η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ήταν η 10/4/2019 και η ημερομηνία λήξης είναι η 5/7/2019.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[07-05-2019] Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για μελετητές – γραφεία συμβούλων
Ετικέτες:    
Skip to content