Τη Δευτέρα 5-11-2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. για χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, για την οποία εκδηλώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 32 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 2.657.395,22 ευρώ, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη η οποία ανέρχεται σε 1.765.500,00 ευρώ. Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι Δήμοι της περιοχής παρέμβασης, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Επιμελητήριο Δράμας, η Ελληνική Αστυνομία καθώς και συλλογικοί φορείς όπως πολιτιστικοί / αθλητικοί σύλλογοι.

Στην υποδράση 19.2.4.1 που αφορά στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 737.438,71 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 500.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.4.2 που αφορά στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 391.577,22 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 370.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.4.3 που αφορά στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (πχ σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, τουριστική ενημέρωση, ποδηλατικές διαδρομές κλπ, με προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη 400.000 ευρώ, δεν υποβλήθηκε κάποια επενδυτική πρόταση.

Στην υποδράση 19.2.4.4 που αφορά στήριξη για ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων υποβλήθηκαν 4 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 110.057,70 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 90.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.4.5 που αφορά στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου –μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) υποβλήθηκαν 21 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 1.311.321,59 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 250.000 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.5.1 που αφορά βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη 75.000 ευρώ, δεν υποβλήθηκε κάποια επενδυτική πρόταση.

Στην υποδράση 19.2.6.1.1  που αφορά πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, υποβλήθηκε 1 επενδυτική πρόταση με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 107.000 ευρώ, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 40.250 ευρώ.

Στην υποδράση 19.2.6.1.2 που αφορά αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, με προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη 40.250 ευρώ, δεν υποβλήθηκε κάποια επενδυτική πρόταση.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν τον «φυσικό φάκελο», δηλαδή την πρωτότυπη αίτηση στήριξης, τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την αίτηση στήριξης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 14:00. Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έως τη Δευτέρα 05/11/2018 που ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

[06-11-2018] Υποβληθείσες προτάσεις 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 για παρεμβάσεις δημόσιου ενδιαφέροντος
Ετικέτες:            
Μετάβαση στο περιεχόμενο