Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην προκήρυξη έργων δημόσιου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER N. Δράμας, δείτε τις σχετικές διευκρινήσεις παρακάτω:

Υποβολή αιτήματος στήριξης έργων δημόσιου χαρακτήρα

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήματος στήριξης για έργα δημόσιου χαρακτήρα

Εγγραφή φορέα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να δείτε τι πρέπει να κάνει ο φορέας σας αν δεν είναι εγεγγραμμένος στο μητρώο φορέων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ολοκληρώσετε την αίτηση εγγραφής στη διαχείριση χρηστών ΟΣΔΕ.

[23-05-2018] Έργα δημόσιου χαρακτήρα: οδηγίες για την αίτηση και την εγγραφή του φορέα στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ετικέτες: