Την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Hydrama Grand Hotel πραγματοποιήθηκε επίσης ενημερωτική εκδήλωση με ομιλητές τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κ. Γεώργιο Καββαθά και το Στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δημήτριο Γιακούλα με θέμα: «Ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω δικτύων – συνεργατικών σχηματισμών».

Οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί «cluster» είναι ουσιαστικά ομάδες οι οποίες αποτελούνται από συσχετιζόμενες μεταξύ τους επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Οι ομάδες αυτές συνδέονται μέσω κοινών τεχνολογιών και ικανοτήτων, σε συγκεκριμένα πεδία στα οποία ανταγωνίζονται και συνεργάζονται. Η ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια ενημέρωσης και προώθησης της ιδέας των συνεργατικών σχηματισμών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στους συνεργατικούς σχηματισμούς είναι πολλά όπως: αύξηση παραγωγικότητας, προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ευκολότερη εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων, ευκολότερη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες & αγορές, ανάπτυξη καινοτομίας, δυνατότητα για τη δημιουργία υποδομών, ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μείωση της ανεργίας και άλλα.

Την Αναπτυξιακή Δράμας εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της κος Ανάργυρος Πατακάκης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας και παρέστη και ο Διευθυντής κος Μανόλης Χατζόπουλος. Η εκδήλωση ήταν άκρως ενδιαφέρουσα και αποδείχθηκε ότι ρόλο διευκολυντή στο Νομό για την δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών έχει και η Αναπτυξιακή Δράμας με τη βοήθεια χρηματοδοτήσεων  των προγραμμάτων Leader+ , Άξονα  4 και του αναμενόμενου CLLD. Σε ολιγόλεπτη παρέμβασή του ο κος Χατζόπουλος αναφέρθηκε στον υφιστάμενο σχεδιασμό για την υποστήριξη σχημάτων στους τομείς του τουρισμού και της μεταποίησης μέσω του CLLD. Προέκυψε επίσης η δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ της Αναπτυξιακής Δράμας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕ.

[20-03-2017] Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω δικτύων – συνεργατικών σχηματισμών”
Ετικέτες:
Μετάβαση στο περιεχόμενο