Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, ενημερώνει ότι με την απόφαση 13043/15-7-2014 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα / Μονάδα Β6, 13 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.291.009,56 ευρώ εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα. Πρόκειται για 7 έργα ιδιωτών και 6 έργα της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Προχωρούν παράλληλα τα ενταγμένα έργα από την 1η και 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας. Οι τριάντα οκτώ (38) συνολικά επενδυτές προχωρούν στην υλοποίηση των έργων τους, ενώ οι δέκα έξι (16) έχουν ήδη πραγματοποιήσει πιστοποιήσεις των δαπανών τους, εισπράττοντας επιχορήγηση συνολικού ύψους 1.759.910,08 ευρώ. Έχουν ήδη ελεγχθεί και τις επόμενες ημέρες θα εισπράξουν επιχορήγηση ύψους 43.919,53 ευρώ δύο (2) ακόμη επενδυτές.

Επίσης έχει εγκριθεί και σύντομα θα κατατεθεί στο λογαριασμό της Αναπτυξιακής η επόμενη προκαταβολή ύψους 488.683,57 ευρώ. Τα χρήματα αυτά αρκούν για τις πιστοποιήσεις των επενδυτών που προγραμματίζονται για την καλοκαιρινή περίοδο.

Τέλος, την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προγραμματίζει δύο εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετάσχει και η Αναπτυξιακή Δράμας. Η μία διοργανώνεται από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) και αφορά σεμινάριο με τίτλο: «Μέθοδοι αυτο-αξιολόγησης». Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη μεθόδων αυτο-αξιολόγησης αναφορικά με την ικανότητα στη χάραξη στρατηγικής, την ποιότητα υλοποίησης των προγραμμάτων, τις διαχειριστικές ικανότητες, το επίπεδο δικτύωσης, τις σχέσεις με τους τοπικούς φορείς κ.α. με βάση τον Οδηγό Εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και σχετικό οδηγό κατάρτισης. Η άλλη αφορά την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης και την αναζήτηση από κοινού των τρόπων που θα επιταχύνουν τους ρυθμούς υλοποίησης του προγράμματος LEADER και θα οδηγήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση της υλοποίησής του, δεδομένου ότι βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά στη λήξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

[17-07-2014] 13 νέα έργα εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα Άξονα 4
Ετικέτες:            
Skip to content