Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. συμμετέχοντας ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πολυδεύκης» και στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αρσινόη» συνεχίζει τις Δράσεις Δικτύωσης, με την διεξαγωγή Ημερίδας την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 – 14:00 στην μικρή αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας. Η Ημερίδα με θέμα «Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μονιμοποίηση της συνεργασίας των τοπικών φορέων σε θέματα απασχόλησης μέσω της κοινωνικής οικονομίας» έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες απασχόλησης μέσω ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε., την καταγραφή της συνεργασίας τοπικών φορέων, την ανάδειξη της σημασίας της κοινωνικής επανένταξης και τη συγκρότηση ενός δικτύου συνεργασίας και αλληλεγγύης για τη στήριξη της απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας.

Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται στο πλαίσιο των Πράξεων «Αρσινόη – Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας» (Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση») και «Πολυδεύκης – Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία για άνεργα άτομα με ψυχική αναπηρία ή/και νοητική υστέρηση» (Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»). Οι Πράξεις εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις συμμετέχουν ως Εταίροι η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., η Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. και το Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. που είναι ο Συντονιστής Εταίρος.


Δείτε τις προσκλήσεις των 2 Αναπτυξιακών Συμπράξεων:

[18-07-2014] Διεξαγωγή ημερίδας για την κοινωνική οικονομία
Ετικέτες:            
Μετάβαση στο περιεχόμενο