[02-12-2016] Παράταση συνεχιζόμενων Έργων LEADER

LEADER_LOGOΕκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της 5374/22-07-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020, με την οποία η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι η 30-06-2017.

Δείτε την απόφαση εδώ: Παράταση Συνεχιζόμενων Έργων LEADER