Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή συμμετείχε ως ομιλήτρια του συνεδρίου για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών υποδοχής και ελκυστικότητας στην ΕΕ. Στη συζήτηση σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2014 στις Βρυξέλλες, στην Επιτροπή των Περιφερειών, οι εταίροι του σχεδίου PhiloxeniaPlus* αντάλλαξαν απόψεις με Ευρωβουλευτές και εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO), Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) τονίζοντας την ανάγκη μελλοντικής ενδυνάμωσης αντίστοιχων προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο PhiloxeniaPlus ως πρωτοποριακό δίκτυο αγροτικών περιοχών της Ευρώπης με θέμα τις πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητας ξεκίνησε την εφαρμογή του τον Ιούνιο του 2013 (www.philoxeniaplus.eu και www.emloc.gr). Περιλαμβάνει 16 εταίρους από τις χώρες της “Μεσογείου”-Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία- και αποτελεί μια σημαντική απάντηση στις προκλήσεις της εδαφικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει την εφαρμογή και διάδοση των τοπικών πρωτοβουλιών μικρο-επιχειρηματικότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υποδοχής και κατάρτισης σε νέους πληθυσμούς στην ύπαιθρο. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με επιτυχία πιλοτικά στις Σέρρες (Σιντική και Ηράκλεια).

Η Ευρωβουλευτής, Εύα Καϊλή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες που ανοίγονται για νέες θέσεις εργασίας, νέα μικρο-επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Μεσογείου. Ειδική αναφορά έκανε στις δυνατότητες που δίδονται για προσέλκυση και αυτό-απασχόληση στην ύπαιθρο. Επισήμανε ότι μέσω τέτοιων προγραμμάτων διασυνδέεται η οικιστική με την παραγωγική οικονομία και στηρίζονται οι σχεδιασμοί για εγκατάσταση οικονομικά ενεργών ατόμων προς όφελος των τοπικών τους κοινωνιών. Παράλληλα, χαιρέτησε την πρόθεση των εταίρων να ιδρύσουν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο των περιοχών και των φορέων Υποδοχής στην Ευρώπη που θα παρέχει προοπτική συνέχισης του εν λόγω Σχεδίου κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σημείωσε επίσης τα εξής παρακάτω, “η απερήμωση των αγροτικών περιοχών αποτελεί μείζων πρόβλημα, ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου κατά 97.1% καλύπτεται από αγροτικές περιοχές, οι πολιτικές υποδοχής αποτελούν αξιέπαινο μοχλό ανάπτυξης, προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και μικρο-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, υποστηρίζουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις και ανταποκρίνονται πλήρως στο πλάνο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας.”

* Γενικός συντονιστής του υλοποιούμενου διεθνικού κοινοτικού έργου «Φιλοξενίας Συνέχεια» είναι κος Α. Καλλιαντζίδης (LOC.EM.). Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος στο PhiloxeniaPlus.

[14-11-2014] Κοινοτικό έργο PhiloxeniaPlus
Ετικέτες:    
Skip to content