Την Παρασκευή 28-11-2014 συνεδρίασε η νέα Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας. Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, ενημερώνει ότι εντός του τρέχοντος έτους πρόκειται να δημοσιευτεί νέα 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας.

Μετά την έγκριση της νέας πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος και με το γεγονός ότι η εταιρεία μας κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ παρέχεται η δυνατότητα ένταξης μεγαλύτερου αριθμού επενδυτικών προτάσεων για την περιοχή μας.

Να τονίσουμε ότι το τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) υλοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, κατέχουμε την 3η θέση στην απορρόφηση των κονδυλίων σε επίπεδο χώρας και η πληρωμή της αναλογούσας επιχορήγησης πραγματοποιείται άμεσα χωρίς καθυστερήσεις.

Στην επόμενη 4η πρόσκληση αναμένουμε ώριμες προτάσεις για άμεση υλοποίηση και ολοκλήρωση μέσα σε στενά χρονικά όρια καθόσον όλα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2015.

[28-11-2014] Συνεδρίαση ΕΔΠ Άξονα 4
Ετικέτες:            
Skip to content