Συνεδρίασαν σήμερα 2/12/2014 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. τα Δ.Σ. των Αναπτυξιακών Συμπράξεων “Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα” και “Συνεργασία για τη Δράμα” με κύριο θέμα συζήτησης την κατανομή της Β’ δόσης χρηματοδότησης των πράξεων «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και «Συν-Εργασία: Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» στους εταίρους των συμπράξεων. Η γενική διαπίστωση ήταν ότι η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων βαίνει ομαλώς και πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Υπενθυμίζεται ότι η Αναπτυξιακή Δράμας συμμετέχει στις κάτωθι πράξεις Τ.Ο.Π.Σ.Α. (Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης):

1. «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και εταίρους το ΚΕΚ Φίλιππος, το Δήμο Δοξάτου, το Δήμο Παρανεστίου, το Δήμο Προσοτσάνης, το Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Δράμας, την Εταιρεία «Διαχείριση Έργου Ο.Ε.», την Ένωση Κυριών Δράμας και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας.

2. «Συν-Εργασία: Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας» με συντονιστή Εταίρο την Α.Μ.Κ.Ε. Απασχόλησης και Ανάπτυξης Ν. Δράμας «Επι-Μένουμε Δράμα» και εταίρους το Δήμο Δράμας, το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, το ΚΕΚ Φίλιππος, τη «Γνώση Αναπτυξιακή» , την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας, το Επιμελητήριο Δράμας και την Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..

3. «Αρσινόη: Υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας» με Συντονιστή Εταίρο το Κ.Ε.Κ. ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. και εταίρους την Εταιρεία Ψυχικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ) και την Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..

Όλα τα παραπάνω Τ.Ο.Π.Σ.Α. υποστηρίζουν ανέργους από όλες τις περιοχές του Νομού μας μέσα από δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, υποβοήθησης στην εξεύρεση εργασίας, στήριξης της επιχειρηματικότητας, κ.λπ. Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., πιστή στην αποστολή της, θα συνεχίζει να υποστηρίζει και να υλοποιεί δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή μας, με σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης.

[02-12-2014] Συνεδρίαση Δ.Σ. Αναπτυξιακών Συμπράξεων με θέμα την κατανομή της Β' δόσης χρηματοδότησης
Ετικέτες: