Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο και ως Επικεφαλής Εταίρος του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013- ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες οικονομικής – διοικητικής υποστήριξης του Έργου, προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) διάρκειας παροχής υπηρεσιών ενός (1) έτους.

Σχετικό αρχείο: Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών

[02-12-2014] Ανάθεση υπηρεσιών οικονομικής - διοικητικής υποστήριξης του Έργου ALECTOR
Ετικέτες: