Σας καλούμε σε ενημερωτική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας, προκειμένου να δρομολογήσουμε τη συνέχιση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σας σχεδίων, τα οποία εντάχθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρονται στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των συνεχιζόμενων πράξεων.

Κατά την ενημέρωση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

  1. Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης – ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων.
  2. Διαδικασία τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων.
  3. Διαδικασία υποβολής λογαριασμών / πιστοποιήσεων.
  4. Νέο Πρόγραμμα CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 (περιοχή παρέμβασης, σχεδιασμός τοπικού προγράμματος, κατάθεση επενδυτικής ιδέας κλπ).

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανόν έχετε, και οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην επιτυχή και κατά το δυνατόν ευκολότερη ολοκλήρωση των επενδυτικών σας σχεδίων.

Θεωρείται σκόπιμο στη συνάντηση να παραστούν και οι μελετητές – συνεργάτες σας, οι οποίοι θα σας στηρίξουν κατά την εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων σας.

Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.


Δείτε την επιστολή και την πρόσκληση της ενημερωτικής συνάντησης.

 

[09-06-2016] Ενημερωτική εκδήλωση για τους δικαιούχους 56 έργων του Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας
Ετικέτες: