Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31/12/2015 το τοπικό πρόγραμμα του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) για το Νομό Δράμας. Κατά το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015 πραγματοποιήσαμε πληρωμές προς τους επενδυτές μας ύψους 2.100.000 ευρώ, ξεπερνώντας κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, αν αναλογιστεί κανείς την ένταση της προσπάθειας που κατέβαλε η Ομάδα Τοπικής Δράσης, προκειμένου να καταβληθεί μέσα στα δεδομένα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια αυτό το τεράστιο ποσό.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναγνώρισε με ικανοποίηση την προσπάθεια της Ομάδας μας για την επιτυχή ολοκλήρωση του τοπικού μας προγράμματος Άξονα 4, καθώς αυτή σε επίπεδο Χώρας αναδείχθηκε 5η σε επίπεδο απορροφητικότητας μεταξύ 43 Ομάδων Τοπικής Δράσης, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά στους επενδυτές μας και, ως εκ τούτου, συμβάλλοντας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, στην υψηλή απορροφητικότητα του εθνικού προγράμματος Άξονα 4 και στην ελαχιστοποίηση της απώλειας πόρων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα, το τοπικό πρόγραμμα Άξονα 4 Νομού Δράμας εγκρίθηκε αρχικά, τον Ιούνιο του 2009, με δημόσια δαπάνη ύψους 6.600.000 ευρώ, και στη λήξη του, τον Δεκέμβριο του 2015, έφτασε τα 10.555.340 ευρώ σε δημόσια δαπάνη, σημειώνοντας μια αύξηση που αγγίζει το 60%.

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Άξονα 4 εντάχθηκαν συνολικά 94 επενδυτικά έργα, εκ των οποίων τα 24 έργα, συνολικού ποσού 2.027.317,50 ευρώ σε δημόσια δαπάνη, έχουν ολοκληρωθεί, αποπληρωθεί και παραληφθεί.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι έχουμε 56 έργα, τα οποία αγγίζουν τα 9.000.000 ευρώ σε προϋπολογισμό και τα οποία περνάνε ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι αυτά τα 56 έργα θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης συνέχισης της υλοποίησής τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τονωτική ανάσα που θα προσφέρουν στην οικονομική δραστηριότητα του Νομού μας καθώς, μέχρι να έχουμε νέες εντάξεις έργων από τις νέες προσκλήσεις, υπολογίζεται ότι θα περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Στο διάστημα αυτό λοιπόν, η Ομάδα μας έχει ενταγμένα 56 έργα, τα οποία μπορούν να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και να πληρώνονται άμεσα.

Επί του παρόντος βρισκόμαστε σε αναμονή της ολοκλήρωσης των διεργασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση των σχετικών εγκυκλίων για τη συνέχιση της υλοποίησης των 56 επενδυτικών έργων που έχουν μεταφερθεί στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Το αμέσως επόμενο σημαντικό ζήτημα είναι η προκήρυξη της νέας Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER), η οποία θα είναι σε πανελλήνια κλίμακα. Στην Πρόσκληση αυτή η Ομάδα μας θα συμμετέχει, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την υποβολή της καλύτερης δυνατής πρότασης, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος προς το συμφέρον των νέων επενδυτών που θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του τοπικού μας προγράμματος, και προς όφελος εν γένει της τοπικής οικονομίας.

Επισυνάπτονται πίνακες ανά δράση με τα ολοκληρωμένα έργα και αυτά που μεταφέρονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις τη νέα περίοδο 2014-2020.

20160209ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) NOMOY ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
(Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση)

20160209_1

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) NOMOY ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
(Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση)

[09-02-2016] Απολογισμός Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας
Ετικέτες: