Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο του Έργου «Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR» (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα «Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών γραφίστα προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) και διάρκειας παροχής υπηρεσιών δυο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης και ειδικό και αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή του Ηλεκτρονικού Βιβλίου (eBook) του Έργου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η οικονομικότερη προσφορά.


Δείτε κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης καθώς και το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

[13-10-2015] Ανακοίνωση για παραλαβή προσφορών (παραγωγή eBook)
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο