Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου 2 γραμμών ISDN (4 κανάλια φωνής) και έως 15 εσωτερικών, με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με παρόχους VoiP τηλεφωνίας, αξίας 1.990,00 € (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.


Δείτε κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης.

[06-10-2015] Ανακοίνωση για παραλαβή προσφορών (προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου)
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο