Πραγματοποιήθηκε χθες (Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας συνάντηση εργασίας (host event), στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργατικά, Πολυεπίπεδα Δίκτυα για την Προώθηση Προτύπων Ποιότητας στον Τουρισμό Φυσικής – Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Διασυνοριακό Επίπεδο – ALECTOR». Η συνάντηση εργασίας είχε ως σκοπό την επικοινωνία των στόχων της Πράξης ALECTOR στους τοπικούς λήπτες απόφασης και την αλληλεπίδραση με αυτούς έτσι ώστε να καταστρωθεί συνεργατικά το τοπικό Πιλοτικό Έργο της Δράμας. Το τελευταίο αφορά τη δημιουργία μιας ερμηνευτικής διαδρομής που θα συνδέει -μέσω μιας αφήγησης τουριστικού ενδιαφέροντος- επιλεγμένα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη της Δράμας.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κος Ανάργυρος Πατακάκης και ο Αντιδήμαρχος Δράμας κος Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των κάτωθι φορέων:

  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
  • Γραφείο Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
  • Διεύθυνση Προγραμματισμού Δήμου Δράμας
  • Γραφείο Τουρισμού Δήμου Δράμας
  • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  • Δημοτική Παράταξη «Αυτοδιοίκηση Πολιτών»
  • Δημοτική Παράταξη «Project Δράμα 2020»
  • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Δασοπονίας Δράμας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  • Ιδιώτες

Κύρια εισηγήτρια της ημερίδας ήταν η Δρ Δωροθέα Παπαθανασίου – Zuhrt, Ειδική Επιστήμων σε θέματα Τουρισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εξωτερικός συνεργάτης της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., η οποία αναφέρθηκε στις εφαρμογές από τη διεθνή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και παρουσίασε το σχέδιο του τοπικού πιλοτικού έργου της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε.

Σε μια εξειδίκευση των ανωτέρω, η κα Ευανθία Τζήμου (Γραφείο Τουρισμού, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας) εισηγήθηκε το σχεδιασμό και υλοποίηση της επιτόπιας πολιτιστικής εμπειρίας -με τη συμμετοχή των επισκεπτών- στο Μέγαρο Τζήμου. Πριν των ανωτέρω προσκεκλημένων εισηγητριών, ο Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης (Υπεύθυνος της Πράξης), προχώρησε σε μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων μέχρι σήμερα καθώς και στον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών.

Κατά το δεύτερο μέρος της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση (στρογγυλή τράπεζα) όπου απαντήθηκε πληθώρα ερωτημάτων και υπήρξε χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών πάνω στα θέματα του τοπικού πιλοτικού έργου και της διαχείρισης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα. Η Πράξη ALECTOR (“Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR”) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013”.

[11-08-2015] Ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης "ALECTOR"
Ετικέτες: