Στις 29 Ιουλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση, μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., κου Ανάργυρου Πατακάκη, με τους υποψήφιους επενδυτές και μελετητές τους, οι οποίοι υπέβαλαν τις επενδυτικές τους προτάσεις στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές καθώς και τους μελετητές τους (μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές, γεωτεχνικούς κ.α.), να συζητήσουν ανοιχτά για τη διαδικασία ταχείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων. Δόθηκαν παράλληλα τόσο από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Μανόλη Χατζόπουλο όσο και από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης του προγράμματος, διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν.

Όπως ήταν ήδη γνωστό στους υποψήφιους επενδυτές μας, το πρόγραμμα του Άξονα 4 ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και συνεπώς τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Η παρουσία των παρευρισκόμενων με την ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία που πλησίαζε τους 40 βαθμούς, επισφράγισε με τον πλέον ηχηρό τρόπο την ανάγκη διοργάνωσης της συνάντησης αυτής με την παράλληλη επίσπευση των ενεργειών υλοποίησης των έργων τους.

Σύμφωνα με τους χρηματοδοτικούς πίνακες και τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος 38 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4.948.449,20 ευρώ θα λάβουν, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Υπηρεσία Διαχείρισης, αποφάσεις ένταξης ενώ 13 επενδυτικά σχέδια θα είναι επιλαχόντα. Έχουμε ήδη από τέλη Ιουνίου αιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση και ελπίζουμε βάσιμα σε θετική απάντηση ώστε και οι 13 επιλαχούσες προτάσεις σύντομα να λάβουν αποφάσεις ένταξης.

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους επενδυτές καλή συνέχεια στις προσπάθειες τους και θα είμαστε δίπλα τους με σκοπό την γρηγορότερη και αρτιότερη ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων.

[31-07-2015] Ενημερωτική εκδήλωση στα πλαίσια του Άξονα 4 (προσέγγιση Leader)
Ετικέτες: