[21-06-2019] 1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά:

1. Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 23.09.2019.

2. Τροποποίηση πεδίου «Δικαιούχοι» της Υποδράσης 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» στην Πρόσκληση και στον Οδηγό επιλεξιμότητας – επιλογής.

3. Διαγραφή από την ανωτέρω πρόσκληση και από τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα σε οποιαδήποτε αναφορά στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην οικοτεχνία, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά σε υποχρέωση των δικαιούχων μεταποίησης προϊόντων ίδιας παραγωγής. 

4. Διαγραφή κριτηρίου «Εξασφάλιση πρώτων υλών (Ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας πρώτης ύλης που ο φορέας έχει εξασφαλίσει από ιδία παραγωγή)» και κατανομή του συντελεστή βαρύτητας σε άλλα κριτήρια. 

5. Τροποποίηση ορισμένων κριτηρίων επιλογής.

6. Προσαρμογή της παραγράφου για δανεισμό και μισθωτήρια με τον ισχύον πλαίσιο (σελ. 11, 14, 26 της Πρόσκλησης)

Το σύνολο των ανωτέρω αλλαγών φαίνονται παρακάτω, τόσο στην πρόσκληση, όσο και στα σχετικά παραρτήματά της (βλ. νέα έκδοση εγγράφων ως “(ΝΕΟ 21.06.2019)“.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[07-05-2019] Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για μελετητές – γραφεία συμβούλων

Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για τους μελετητές – γραφεία συμβούλων την Πέμπτη 9/5/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Δράμας (αίθουσα Δ.Σ.), με θέμα την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020.

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δράσεις που προκηρύχθηκαν (συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.076.000 €), η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής, καθώς και ο οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο https://www.ependyseis.gr.

Η λίστα των παρευρισκόμενων θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση Μητρώου Μελετητών, η οποία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας για ενημέρωση των υποψηφίων επενδυτών.

Επισημαίνεται ότι:
► Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας, δηλαδή στο σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες – Τιμόθεος.
► η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης ήταν η 10/4/2019 και η ημερομηνία λήξης είναι η 5/7/2019.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[03-05-2019] Πρόσκληση σε ενημερωτικές εκδηλώσεις

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. και οι Δήμοι Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Νευροκοπίου και Δοξάτου προσκαλούν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα ενισχύεται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:

  • 19.2.1 – Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης
  • 19.2.2 – Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους
  • 19.2.3 – Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
  • 19.2.6 – Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών
  • 19.2.7 – Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

Όλες οι υποδράσεις δύνανται να εφαρμοστούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας, δηλαδή στο σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες – Τιμόθεος.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.076.000,00 €.

Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης είναι η 5/7/2019 – ώρα λήξης: 14:00.

Ακολουθεί πίνακας με τις προγραμματισμένες ενημερωτικές εκδηλώσεις:

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της
ΕΔΠ CLLD LEADER

Χρήστος Γεωργιτσόπουλος

[24-04-2019] Ανάρτηση νέων διευκρινιστικών εγγράφων στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα LEADER/CLLD

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή πρότασης στην 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER παρακαλούνται να ανατρέξουν σε 2 νέες αναρτήσεις στην ενότητα “Διευκρινήσεις – ερωτήματα” της σχετικής ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε το έγγραφο με τίτλο “Περί ύπαρξης βαρών σε ιδιωτικά έργα CLLD/LEADER” και το “Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του άρθ. 6 “χαρακτήρας κινήτρου” Καν. ΕΕ 651/2014, ως προς τη χρήση του άρθ. 14“. Και τα δύο είναι σημαντικά και αφορούν στην έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών & μελετητών τους.

Περισσότερα εδώ: 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER