[16-02-2021] Συνεδρίαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER N. Δράμας

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER της  Ομάδας τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ». Η ΕΔΠ είναι το πολιτικό όργανο της Ομάδας Τοπικής Δράσης που επιλαμβάνεται της διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι τοπικοί φορείς που επελέγησαν να συμμετέχουν στην ΕΔΠ CLLD LEADER Νομού Δράμας είναι: η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο Δήμος Δράμας, οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα, και το Επιμελητήριο Δράμας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας / Παράρτημα Δράμας  και η ΕΑΣ Δράμας, οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα.

Η ΕΔΠ CLLD LEADER Νομού Δράμας κατά την πρώτη συνεδρίασή της, με ομόφωνη απόφαση των μελών της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος ΕΔΠ  LEADER: Παπαδόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας
Αντιπρόεδρος ΕΔΠ LEADER: Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
Γραμματέας ΕΔΠ LEADER: Χριστόδουλος Μαμσάκος – Δήμαρχος Δράμας
Μέλος ΕΔΠ LEADER: Ιωάννης Κεσκίνογλου – Πρόεδρος ΕΑΣ Δράμας
Μέλος ΕΔΠ LEADER: Δημήτρης Κυριαζίδης – Πρόεδρος ΤΕΕ Τμήμα ΑΜ Παράρτημα Δράμας

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης διαπιστώθηκε η πολύ καλή πορεία του Προγράμματος μέχρι σήμερα αναφορικά με τα έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που αποτελούν και τον κύριο κορμό του. Όλα τα έργα δημόσιου χαρακτήρα συνολικού προϋπολογισμού 2.046.000 ευρώ, έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις, ξεκίνησαν την υλοποίηση τους και τρία έργα εισέπραξαν την πρώτη τους επιχορήγηση. Από τα  87 έργα/προτάσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα, μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση και την γενναία υπερδέσμευση των 3.536.910 ευρώ, εντάχθηκαν 53 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.670.000 ευρώ και 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ είναι επιλαχόντα.

Από διασταυρωμένες πληροφορίες προκύπτει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται και προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους για την ένταξη όλων των επιλαχόντων έργων στα προγράμματα CLLD LEADER. Για το τοπικό Πρόγραμμα του νομού Δράμας και την ένταξη των 23 έργων απαιτούνται 3.000.000 ευρώ. Πολλά ιδιωτικά έργα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και ορισμένα έχουν ολοκληρωθεί. Αναμένεται η τελευταία εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμών των ιδιωτικών έργων ώστε να αρχίσουν οι πληρωμές. Στον ειδικό λογαριασμό της Αναπτυξιακής Δράμας υπάρχουν ήδη πόροι για άμεση καταβολή επιχορηγήσεων.

Στη συνέχεια, κατά τη συζήτηση των επόμενων θεμάτων αναπτύχθηκε γόνιμος και διεξοδικός διάλογος για την υλοποίηση των συνδετικών δράσεων του Τοπικού Προγράμματος που μπορεί να μην έχουν υψηλό προϋπολογισμό συνεισφέρουν όμως στις γενικές στρατηγικές του προγράμματος και εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία. Πρόκειται συγκεκριμένα για συνεργατικές δράσεις με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών εταιρειών και των συλλογικών τους φορέων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 514.000 ευρώ. Τέλος η Αναπτυξιακή Δράμας, σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης συμμετέχει με ΟΤΔ από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 4 διατοπικά και 1 διακρατικό σχέδιο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση και επίτευξη κοινών στρατηγικών ανάπτυξης μεταφέροντας καλές πρακτικές, τεχνογνωσία και εμπειρίες μεταξύ διαφορετικών περιοχών που εφαρμόζουν Τοπικά Προγράμματα CLLD LEADER. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Δράμας στις 5 συνεργασίες ανέρχεται σε 295.000 ευρώ.

Η Επιτροπή Διαχείρισης LEADER ομόφωνα αποφάσισε τη μεταφορά του διαλόγου για τις στρατηγικές του LEADER στους φορείς που εκπροσωπούν και άμεσα στην  επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δράμας με τελικό στόχο την επέκταση της συζήτησης σε κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες.  Επίσης την ικανοποίησή του για την θετική πορεία του Τοπικού Προγράμματος, την υψηλή υπερδέσμευση που εξασφαλίσθηκε και την συστηματική δουλειά που γίνεται, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΔΠ και της Αναπτυξιακής Δράμας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας κος Γεώργιος Παπαδόπουλος. Με τη λήξη της συνεδρίασης, κάλεσε τους ιδιώτες επενδυτές να προχωρήσουν δυναμικά στην υλοποίηση των επενδύσεών τους, να έλθουν σε επαφή με τα στελέχη της εταιρείας και να συνεργαστούν για την κατάθεση αιτημάτων πληρωμής και είσπραξης των αναλογούντων ενισχύσεων. Το Τοπικό Πρόγραμμα βρίσκεται πλέον σε πλήρη ανάπτυξη, δημόσια και ιδιωτικά έργα υλοποιούνται και καταβάλλονται επιχορηγήσεις. «Ευκαιρία και καθήκον όλοι οι εμπλεκόμενοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε εκπληρώνοντας τους επιμέρους στόχους μας να προσφέρουμε αναπτυξιακή ώθηση στην δοκιμαζόμενη τοπική οικονομία» κατέληξε ο πρόεδρος της εταιρείας κος Παπαδόπουλος.

[18-01-2021] Υπογραφή συμβάσεων 9 ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας

Σήμερα, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., υπογράφηκαν, στην Αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER και της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο και από τους επενδυτές, 9 από τις 53 συμβάσεις των ενταγμένων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο leader CLLD Νομού Δράμας.

Όσον αφορά τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν 87 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 19.949.213,79€ και δημόσιας δαπάνης 11.652.710,64€ και έλαβαν απόφαση ένταξης  53 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού  11.668.230,52€ και δημόσιας δαπάνης 6.607.970,52€. Για να επιτευχθεί η ένταξη τόσων πολλών έργων εξασφαλίστηκε γενναία επιπλέον χρηματοδότηση 3.536.910€, που συνιστά μια αύξηση της τάξης του 115%. Επιλαχούσες παραμένουν 23 προτάσεις προϋπολογισμού 5.068.687,38€ και δημόσιας δαπάνης 3.002.509,98€.

Υπογραφή συμβάσεων 9 ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας

Θα καταβληθεί προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι επιπλέον πόροι ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα όλες οι θετικά αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 9.610.480,32€.

Τα έργα που εντάχθηκαν αφορούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως διαμονή, εστίαση και αναψυχή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνία, οικοτεχνία, και παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, πολυλειτουργικά αγροκτήματα και δασοκομικές τεχνολογίες. Κάτω από τους ανωτέρω τομείς υπάρχουν επενδύσεις όπως: εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, τουριστικές επενδύσεις καταλυμάτων, αναψυκτηρίων και θεματικών πάρκων, οινοποιεία, συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών, μονάδες παραγωγής χυμών και αλλαντικών, βιοτεχνίες χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών, παραγωγής σκυροδέματος και κατασκευής μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών, βιοτεχνία ζωοτροφών, συνεργεία οχημάτων, εδαφολογικά εργαστήρια, μονάδες φυσικοθεραπείας και φροντίδας ηλικιωμένων αλλά και  ιατρεία. Εντάχθηκαν επίσης δράσεις κατάρτισης και συνεργατικά σχήματα τα οποία θα λειτουργήσουν επικουρικά των μεμονωμένων επιχειρήσεων αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των επιχειρήσεων και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την τοπική επιχειρηματικότητα.

Στο επόμενο διάστημα, θα υπογραφεί το σύνολο των συμβάσεων μεταξύ της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. και των επενδυτών, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων και η σταδιακή κατάθεση των πρώτων αιτημάτων πληρωμής.

Η Αναπτυξιακή Δράμας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το επενδυτικό κοινό, συνεισφέρει στην τοπική οικονομία με σημαντικές υποδομές που υλοποιούνται από την αυτοδιοίκηση, με έργα και δράσεις από λοιπούς φορείς και συλλόγους αλλά και με τα καθαρά επενδυτικά σχέδια  που υλοποιούν ιδιώτες, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση της περιοχής και των κατοίκων της. Η επιτυχής μέχρι σήμερα πορεία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, αποδεικνύει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και συλλογική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εργαστούμε και στο επόμενο διάστημα για συνέχιση και ενίσχυση της κοινής μας δράσης για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη της περιοχής μας.

[24-12-2020] Εγκάρδιες ευχές από την Αναπτυξιακή Δράμας

Ο πρόεδρος, το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. σας εύχονται καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο και σαφώς …ένα καλύτερο νέο χρόνο!

► για την …ζωντανή έκδοση της κάρτας επισκεφθείτε το Facebook της εταιρείας μας: https://www.facebook.com/anedae/videos/449848832690030

Καλές γιορτές!

[22-12-2020] Δελτίο τύπου - Πρώτη καταβολή επιχορήγησης σε έργο δημοσίου χαρακτήρα στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER

Σήμερα καταβάλλαμε στον Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Προσοτσάνης «ο Μέγας Αλέξανδρος», ενταγμένο έργο Δημόσιου χαρακτήρα, ως επιχορήγηση το 100% των δαπανών που πραγματοποίησε για την πρώτη παράδοση των στολών που πρόκειται να προμηθευτεί μέσω του CLLD LEADER.

Είναι η πρώτη πληρωμή στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER N. Δράμας, εντός του 2020 και έπεται συνέχεια…

Οι 48 γυναικείες και 40 ανδρικές παραδοσιακές φορεσιές που θα προμηθευτεί ο σύλλογος και θα καλυφθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER κοστίζουν συνολικά 34.478 ευρώ.

Ευελπιστούμε σύντομα οι χορευτές του Συλλόγου να τις φορέσουν και να προβάλλουν και πάλι τον μακεδονικό πολιτισμό (ενδυμασία, χορό, τραγούδια, έθιμα κτλ.) σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως και στην προ κορωνοϊού εποχή.

[17-12-2020] Απόφαση ένταξης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 11,7 εκ. ευρώ

Ανακοινώνεται η ένταξη πενήντα τριών (53) έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Ν. Δράμας, μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 11,7 εκ. ευρώ με δημόσια δαπάνη 6,6 εκ. ευρώ

Τα έργα που εντάσσονται αφορούν σε διάφορους τομείς της οικονομίας, όπως καταλύματα, οινοποιεία, εστιατόρια, εδαφολογικά εργαστήρια, συνεργεία οχημάτων, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, συνεργατικά σχήματα, μικρές βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ.

Στο επόμενο διάστημα, θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ και των δικαιούχων, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων τους και η σταδιακή κατάθεση των πρώτων αιτημάτων πληρωμής.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το επενδυτικό κοινό, συνεισφέρει στην τοπική οικονομία με υποδομές που υλοποιούνται από την αυτοδιοίκηση, με έργα και δράσεις  από λοιπούς φορείς και συλλόγους αλλά και με 53 επενδυτικά σχέδια  που υλοποιούν ιδιώτες, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική θέση της περιοχής και των κατοίκων της. Η επιτυχής μέχρι σήμερα πορεία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, αποδεικνύει ότι η τοπική ανάπτυξη είναι μια συνεχής και συλλογική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εργαστούμε και το επόμενο διάστημα για συνέχιση και ενίσχυση της κοινής μας δράσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Δείτε το έγγραφο της απόφασης ένταξης.

Skip to content