[09-04-2021] Τηλεδιάσκεψη με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Πράξεων Π.Α.Α.

Σήμερα, Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) των εκχωρημένων Πράξεων του Π.Α.Α. στο πλαίσιο της συνεργασίας τους.

Ήταν ουσιαστικά η πρώτη συνάντηση με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων στην υλοποίηση των εκχωρημένων μέτρων του Π.Α.Α. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, εξετάσθηκε η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των εκχωρημένων μέτρων και επιβεβαιώθηκαν οι στόχοι απορρόφησης για το 2021.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ που παρουσίασε η Ε.Υ.Δ. του Π.Α.Α., η Περιφέρειά μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση (έως τώρα) σε επίπεδο χώρας. Αναφορικά με το CLLD LEADER τα στοιχεία υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων είναι απολύτως ικανοποιητικά και σε επιταχυνόμενη πορεία.

Επίσης, θετικά και αισιόδοξα ήταν τα μηνύματα σχετικά με την ένταξη των επιλαχουσών προτάσεων στα Τοπικά Προγράμματα CLLD LEADER των Αναπτυξιακών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Απόφαση όλων για τη συνέχιση της προσπάθειας ώστε να διατηρήσει η Περιφέρειά μας τη κορυφαία θέση της και στη συνέχεια.

Στην τηλεδιάσκεψη, που διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α., συμμετείχαν όλες οι Αναπτυξιακές εταιρείες της περιφέρειάς μας που υλοποιούν Τοπικά Προγράμματα CLLD LEADER, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Α.Μ.Θ., η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Α.Μ.Θ. και στελέχη από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Π.Α.Α., με επικεφαλής την κα Παναγιώτα Πυριοβολή και τον κ. Νικόλαο Μανέτα. Στην έναρξη της συνάντησης χαιρετισμό απηύθυνε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

[08-04-2021] Συμμετοχή σε ημερίδα για την αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER.

Σε συνέχεια των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου 2018 και 20 Νοεμβρίου 2020, καθώς και των διμερών on line συναντήσεων που ακολούθησαν στο τέλος του 2020 και στις αρχές του 2021 , η Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης & Αξιολόγησης, διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Ανάπτυξη ικανοτήτων για την αξιολόγηση σε τοπικό επίπεδο – Πορεία Υλοποίησης & Επόμενα Βήματα».
Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της συνολικής πορείας αξιολόγησης του CLLD/LEADER σε τοπικό επίπεδο και η οργάνωση των επόμενων βημάτων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις ενέργειες αξιολόγησης που έχουν ήδη δρομολογήσει ή/και υλοποιήσει άλλες ΟΤΔ και να ανταλλάξουν απόψεις για τα επόμενα βήματα της αξιολόγησης.

Τηλεδιάσκεψη 08.04.2021

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο εποικοδομητικό σεμινάριο που διοργανώθηκε μέσω του οποίου είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε θέματα και σημεία που είναι σημαντικά στην επόμενη φάση, δηλαδή του σχεδιασμού και ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του τοπικού μας προγράμματος.

[05-04-2021] Συνεδρίαση φορέων που υλοποιούν συνεργατικές δράσεις συναφείς με την τουριστική ανάπτυξη στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας

Την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε, στην Αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Διοικητήριο Δράμας, συνάντηση των φορέων που υλοποιούν συνεργατικές δράσεις στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  CLLD LEADER το οποίο στη Δράμα εποπτεύει και παρακολουθεί σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης η  Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. και οι οποίες συνεργατικές δράσεις έχουν στενή σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Με πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας και Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, εκλήθησαν οι Δήμοι: Δοξάτου, Δράμας, Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης, η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας και η ΑΜΚΕ «Οψόμεθα εις Φιλίππους». Στόχος της συνάντησης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος και να επιτευχθεί ο κατάλληλος συντονισμός ώστε όλες οι υλοποιούμενες δράσεις και ενέργειες, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που έχουν σχέση με την τουριστική ανάπτυξη και θα χρηματοδοτηθούν από το CLLD LEADER να είναι συγκλίνουσες και να παράξουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το Νομό.

Φωτογραφία από τη συνάντηση

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου κ. Ιωάννης Κυριακίδης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Άγγελος Καλλίας και ο Πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Οψόμεθα εις Φιλίππους» κ. Χαράλαμπος Τσουρουκίδης. Στη συνεδρίαση παρέστη και ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας και συντονιστής του Τοπικού Προγράμματος κ. Μανόλης Χατζόπουλος.

Πόροι για ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη μέσω CLLD LEADER

Κατά την  έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα επιτυχή μέχρι σήμερα υλοποίηση του προγράμματος και ανέλυσε συγκεκριμένα τις σχετιζόμενες με τον τουρισμό εγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Στις δράσεις αυτές σημαντική θέση κατέχει η κοινή δράση των Δήμων του Νομού με την Ένωση Ξενοδόχων και κύρια παραδοτέα την εκπόνηση σχεδίου branding, την σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, την προετοιμασία συστήματος διαχείρισης προορισμού και την πιλοτική λειτουργία φορέα τουριστικής ανάπτυξης. Στην ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό θα συνεισφέρουν και οι διατοπικές δράσεις που θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Δράμας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας & Αναπτυξιακή Σερρών και με τα σχέδια «Πάρκο Φιλίππων» και «Η μάχη των Οχυρών». Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν οι συμμετέχοντες μεταφέροντας τις απόψεις των φορέων που εκπροσωπούν και τις σκέψεις τους για τα επόμενα βήματα για τον συντονισμό της συνολικής προσπάθειας. Η συγκλίνουσα άποψη μπορεί να συνοψισθεί στην κοινή πεποίθηση ότι απαιτείται συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων που εμπλέκονται στην τουριστική ανάπτυξη με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και ολοκληρωμένο σχέδιο σε επίπεδο νομού. Αποφασίσθηκε η δημιουργία μιας ολιγομελούς ομάδας προβληματισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης της προσπάθειας με πρόεδρο τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, ο οποίος κατέχει και τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Σε επόμενη συνεδρίαση θα επιλεγούν και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής και θα ξεκινήσει η επεξεργασία των οργανωτικών θεμάτων του σχήματος, παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των συνεργατικών σχεδίων και την βοήθειά τους με την χρήση εξειδικευμένων στην τουριστική αγορά συμβούλων.

[08-03-2021] Πρόοδος υλοποίησης CLLD LEADER Νομού Δράμας

Την Πέμπτη 4 και Παρασκευή 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση στη Διαχείριση Πληρωμών Ιδιωτικών Έργων του Υπομέτρου 19.2 και Καταχώριση Αιτήματος Μερικής Πληρωμής» για στελέχη Αναπτυξιακών (ΟΤΔ), του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Ε.Υ.Ε. του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020”.

Στην ολοκλήρωση του διήμερου σεμιναρίου, την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, με τη συνδρομή των αρμοδίων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Του ΠΑΑ 2014-2020 ολοκληρώσαμε την επεξεργασία και καταβάλαμε την αναλογούσα επιχορήγηση στο 1ο αίτημα πληρωμής ενταγμένου ιδιωτικού έργου στο CLLD LEADER νομού Δράμας. Η διαδικασία ήταν αντικείμενο πρακτικού – πραγματικού παραδείγματος στα πλαίσια της εκπαίδευσης και βάσει αυτής τέθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήματα και διευκρινήσεις επί της διαδικασίας.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα πληρώσουμε και 2ο ιδιωτικό έργο, δρομολογούμε και τη συνέχεια των πληρωμών ιδιωτικών έργων με τους επενδυτές και τους μελετητές τους. Ήδη εκδώσαμε και αποστείλαμε αρμοδίως συμπληρωματική Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής 400.000 ευρώ. Οι ιδιωτικές επενδύσεις προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και θα χρειασθούμε περισσότερα διαθέσιμα για να καταβάλουμε τις αιτούμενες επιχορηγήσεις. Συνεπώς, αυξάνουμε τα διαθέσιμα για καταβολή επιχορηγήσεων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα του CLLD LEADER στο 1.000.000 ευρώ, το οποίο θα ανανεώνεται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τα έργα δημόσιου χαρακτήρα προχωρούν κανονικά. Νομικές δεσμεύσεις, εγκαταστάσεις εργολάβων, τελευταίες διακηρύξεις, τροποποιήσεις ενταγμένων πράξεων και πληρωμές συλλόγων μέχρι στιγμής. Μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η 2η πληρωμή του Πολιτιστικού Συλλόγου Βώλακα και η 5η συνολικά.

Δρομολογούμε, τέλος, την έναρξη υλοποίησης των πέντε ενταγμένων συνεργατικών πράξεων, των τεσσάρων διατοπικών και του ενός διακρατικού μας σχεδίου που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας. Το επόμενο διάστημα θα οργανώσουμε συναντήσεις (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη), με τους εμπλεκόμενους εταίρους και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, ωρίμανση των έργων και υπογραφή συμβάσεων για τα συνεργατικά σχέδια.

Το CLLD LEADER στο νομό Δράμας βρίσκεται πλέον σε πλήρη ανάπτυξη. Ελπίζουμε η τοπική οικονομία να εισπράξει τον θετικό αντίκτυπο.

[03-03-2021] Συνεδρίαση ΔΣ της Αναπτυξιακής Δράμας

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε, στο γραφείο του προέδρου της εταιρείας και Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κου Γιώργου Παπαδόπουλου, διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η πρόοδος υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό για την ενεργοποίηση και τον συντονισμό τοπικών φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις συνεργατικές, διατοπικές και διακρατικές δράσεις του προγράμματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
• Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδόπουλος /Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας
• Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Καγιάογλου / Δήμαρχος Παρανεστίου
• Μέλος: Χριστόδουλος Μαμσάκος / Δήμαρχος Δράμας
• Μέλος: Θεμιστοκλής Ζεκερίδης / Δήμαρχος Δοξάτου
• Μέλος: Στέφανος Γεωργιάδης / Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
• Μέλος: Ιωάννης Κεσκίνογλου / Πρόεδρος ΕΑΣ Δράμας
• Μέλος: Δημήτρης Κυριαζίδης / Πρόεδρος ΤΕΕ – Τμήμα ΑΜ / Παράρτημα Δράμας

Στη συνεδρίαση εκλήθησαν και οι δήμαρχοι Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου. Ο κος Θεόδωρος Αθανασιάδης, δήμαρχος Προσοτσάνης παρέστη στη συνεδρίαση ενώ ο δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου κος Ιωάννης Κυριακίδης είχε ανειλημμένη υποχρέωση και δεν μπόρεσε να παραστεί. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε Κυριακή ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η διαδικασία απερίσπαστα χωρίς εμβόλιμες διακοπές λόγω υποχρεώσεων των μελών του ΔΣ κατά τις εργάσιμες μέρες.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η επιτυχημένη πορεία του Τοπικού Προγράμματος. Όλα τα έργα δημόσιου χαρακτήρα συνολικού προϋπολογισμού 2.046.000 ευρώ, έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις, ξεκίνησαν την υλοποίηση τους και πραγματοποιήθηκαν 4 πληρωμές. Από τα 87 έργα / προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, μετά από την ενδελεχή αξιολόγηση και την γενναία υπερδέσμευση των 3.536.910 ευρώ, εντάχθηκαν 53 έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.670.000 ευρώ και 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ είναι επιλαχόντα. Από διασταυρωμένες πληροφορίες προκύπτει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προτίθεται και προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους για την ένταξη όλων των επιλαχόντων έργων στα προγράμματα CLLD LEADER. Για το τοπικό Πρόγραμμα του νομού Δράμας και την ένταξη των 23 έργων απαιτούνται 3.000.000 ευρώ. Πολλά ιδιωτικά έργα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες και ορισμένα έχουν ολοκληρωθεί. Αποφασίσθηκε να αιτηθούμε πρόσθετη προκαταβολή 400.000 ευρώ διότι δεδομένου των πολλών έργων θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση πόρων από τους ιδιώτες επενδυτές. Η συνολική διαθέσιμη προκαταβολή που θα είναι διαθέσιμη για την καταβολή επιχορηγήσεων θα ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και θα είναι άμεσα διαθέσιμη σε λογαριασμό της εταιρείας. Την Πέμπτη και Παρασκευή, 4 και 5 Μαρτίου σε τηλεδιάσκεψη με Αναπτυξιακές από όλη τη χώρα και τη συνδρομή στελεχών του ΥΠΠΑΤ και της ΜΟΔ ΑΕ θα επιχειρήσουμε να πραγματοποιήσουμε την 1η μας πληρωμή σε ιδιωτικό έργο.

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε γόνιμος και διεξοδικός διάλογος για την υλοποίηση των συνδετικών δράσεων του Τοπικού Προγράμματος που μπορεί να μην έχουν υψηλό προϋπολογισμό συνεισφέρουν όμως στις γενικές στρατηγικές του προγράμματος και εξασφαλίζουν προστιθέμενη αξία. Πρόκειται συγκεκριμένα για συνεργατικές δράσεις με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, ιδιωτικών εταιρειών και των συλλογικών τους φορέων και πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων συνολικού προϋπολογισμού 514.000 ευρώ. Τέλος η Αναπτυξιακή Δράμας σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης συμμετέχει με ΟΤΔ από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 4 διατοπικά και 1 διακρατικό σχέδιο συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση και επίτευξη κοινών στρατηγικών ανάπτυξης μεταφέροντας καλές πρακτικές, τεχνογνωσία και εμπειρίες μεταξύ διαφορετικών περιοχών που εφαρμόζουν Τοπικά Προγράμματα CLLD LEADER. Ο προϋπολογισμός με τον οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή Δράμας στις 5 συνεργασίες ανέρχεται σε 295.000 ευρώ.

Τα μέλη του συμβουλίου ζήτησαν διευκρινίσεις επί του σχεδιασμού και της διαδικασίας υλοποίησης και κατέθεσαν τις απόψεις τους μεταφέροντας ιδιαιτερότητες και στοχεύσεις των φορέων που εκπροσωπούν. Σε απόλυτη ομοφωνία αποφασίσθηκε η μεταφορά του διαλόγου για τις συγκεκριμένες στοχεύσεις του LEADER στους φορείς που εκπροσωπούν αρχικά και στη συνέχεια ανάλογα και με την πανδημία την επέκταση της συζήτησης σε κατά το δυνατόν περισσότερους φορείς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες. Εκφράσθηκε μάλιστα η σκέψη παρόμοιος συντονισμός να επιδιωχθεί και σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που εμπλέκονται άμεσα οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης την ικανοποίησή του για την θετική πορεία του Τοπικού Προγράμματος, την υψηλή υπερδέσμευση που εξασφαλίσθηκε, την συστηματική δουλειά που γίνεται και την κερδοφόρα χρήση 2020 εξέφρασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δράμας κος Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης και ενώ συνεχιζόταν οι συζητήσεις προσήλθε ο βουλευτής Δράμας της Ν. Δημοκρατίας κος Κωνσταντίνος Μπλούχος και με την ευκαιρία ενημερώθηκε για το LEADER ειδικότερα και τη δραστηριότητα της Αναπτυξιακής γενικότερα αλλά και ενημέρωσε παράλληλα τους παριστάμενους για τρέχοντα θέματα του Νομού και διεκδικήσεις από την κεντρική πολιτική σκηνή. Η συζήτηση συνεχίσθηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε γενικότερης σημασίας θέματα με κοινό παρονομαστή την καλύτερη και συντονισμένη παρουσία του Νομού για εντάξεις σημαντικών έργων σε τρέχουσες χρηματοδοτήσεις και αλλά και την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Skip to content