[24-11-2020] Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER N. Δράμας

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. έχοντας υπόψη α) τα αποτελέσματα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών και β) το υπ’ αριθ. 4821/18.09.2020  έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το οποίο δίδεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης μέχρι του ποσού των 3.536.910,00€,

ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας.

Η διαδικασία γνωστοποίησης, μέσω της ιστοσελίδας, των αποτελεσμάτων στους δικαιούχους αφορά στην:

  • ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανά υποδράση
  • ανάρτηση της επιστολής της ΟΤΔ προς τους δικαιούχους

Εντός της ημέρας θα αποσταλεί επίσης και προσωπικό email σε όλους τους δικαιούχους, στο οποίο επισυνάπτονται:

  • ο οριστικός πίνακας κατάταξης στην υποδράση που υπάγονται 
  • η σχετική επιστολή της εταιρείας μας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, εφόσον η πρόταση είναι παραδεκτή προς ένταξη

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 μέχρι 15:00.

[20-11-2020] Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές – δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές – δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις σκέψεις και τις απόψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την εμπειρία τους σε σχέση με τις αγροτικές περιοχές.

Σκοπός του ερωτηματολογίου που μπορείτε να βρείτε παρακάτω, είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις/απόψεις των συμμετεχόντων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές σήμερα και επίσης όσον αφορά τις αλλαγές που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να σημειωθούν στις αγροτικές περιοχές έως το 2040.

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το 2021. Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοιχτό από 7/9/2020 έως τις 30/11/2020.

Συμμετέχετε ενεργά στην διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ.

Για να διαλέξετε την ελληνική έκδοση θα πατήσετε στο πάνω μέρος της σελίδας που γράφει english και σας παραπέμπει σε μία άλλη σελίδα που έχει όλες τις γλώσσες.

Σχετικά:

[28-10-2020] Απαγόρευση επισκέψεων στα γραφεία μας

Λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων του Covid-19 στην περιοχή μας, από αύριο Πέμπτη 29.10.2020 δεν επιτρέπονται (προσωρινά) οι πάσης φύσεως επισκέψεις στα γραφεία μας.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν κάποιον από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:
1. Τηλεφωνικά (2521047610 και 2521047611)
2. Με φαξ (2521047612)
3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (aned@otenet.gr)

Ζητούμε την κατανόησή σας, δεδομένων των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών. Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει μέχρι νεωτέρας σχετικής ενημέρωσης.

[21-10-2020] Δελτίο τύπου - CLLD LEADER Ν. Δράμας - Ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι ενόψει πληρωμών

Χθες, 20 Οκτωβρίου 2020, ξεκίνησαν στοχευμένες αυτοψίες από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων (Ε.Π.Π.) της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ στα πλαίσια ελέγχου της προόδου των έργων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα και με στόχο την προετοιμασία των πρώτων πληρωμών.

Φωτογραφία ΔΤ 21-10-2020
Αυτοψία στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)

Τα στελέχη της Αναπτυξιακής, συνοδευόμενα από τον Διευθυντή ξεκίνησαν από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης το οποίο ολοκλήρωσε την υλοποίηση του έργου του. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 26.000 ευρώ αφορά στην προμήθεια 30 στολών (παντελόνι, σακάκι, πουκάμισο ζώνη και πηλήκιο με τα κατάλληλα ρέλια και λογότυπα) και 31 μουσικών οργάνων που εξυπηρετούν τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ και πραγματώνουν ένα όραμα αρκετών ετών.

Στη συνέχεια ακολούθησαν αυτοψίες σε δύο έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, οι δικαιούχοι των οποίων παρόλο που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τις ανάλογες συμβάσεις, έχουν νομίμως, όπως προβλέπεται άλλωστε από το οικείο θεσμικό πλαίσιο, ξεκινήσει την υλοποίηση των έργων τους.

Η πρώτη αυτοψία πραγματοποιήθηκε στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Tο Σπίτι Συντροφιάς” που το ενταγμένο σήμερα έργο αφορά την κτιριακή επέκταση και την προμήθεια εξοπλισμού, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 433.805,86 ευρώ. Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι επένδυση γνώριμη από παλιά στην Αναπτυξιακή αφού η μονάδα θεμελιώθηκε, ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργεία της με χρηματοδότηση μέσω του Leader+ με θεμελίωση τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκλήρωση τον Φεβρουάριο του 2009.

Η δεύτερη αυτοψία πραγματοποιήθηκε στον Παραγωγικό Συνεταιρισμό Γυναικών Κοκκινογείων που είναι και ο πολυνίκης του θεσμού. Είναι η τέταρτη επένδυση που πραγματοποιεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader. Η επένδυση θεμελιώθηκε με το Leader II, επεκτάθηκε κτιριακά και εξοπλίστηκε περαιτέρω με το Leader+, εκσυγχρονίσθηκε με τον Άξονα 4 – προσέγγιση leader και τώρα επεκτείνεται κτιριακά και προμηθεύεται εξοπλισμό με τη βοήθεια από το σημερινό Τοπικό Πρόγραμμα CLLD leader.

Αυτονόητο είναι ότι στόχο των επιτόπιων ελέγχων αποτελεί αφενός η εμψύχωση των επενδυτών με την επιτόπια λύση προβλημάτων αν υπάρχουν και αφετέρου ο έλεγχος και η συμφωνία πρότασης και υλοποίησης ώστε οι πληρωμές να ακολουθήσουν χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα.

Το προσεχές διάστημα οι αυτοψίες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού χαρακτήρα θα είναι συνεχείς. Η συχνή παρουσία της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ είναι παράγοντας ομαλής, χωρίς προβλήματα και γρήγορης υλοποίησης του τοπικού προγράμματος γεγονός που εξηγεί τη διαχρονικά εξαιρετική θέση του νομού Δράμας στην κατάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που προΐσταται του Leader και στις 4 προγραμματικές περιόδους από το 1996 μέχρι σήμερα.

[21-09-2020] Δελτίο τύπου - Υπεγράφη η δυνατότητα υπερδέσμευσης ποσού 3.536.910 ευρώ - Αυξάνονται οι πόροι για τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά 115%

Με το υπ΄ αριθμ. 4821/ 18-9-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 και με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κου Μπαγινέτα, δόθηκε στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας ΑΕ, η δυνατότητα χρήσης προγραμματικής υπερδέσμευσης  Δημόσιας  Δαπάνης ύψους 3.536.910 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι οι πόροι για τις ιδιωτικές επενδύσεις υπερδιπλασιάζονται και οι 19 επενδύσεις που είναι σήμερα παραδεκτές για χρηματοδότηση, στο άμεσο μέλλον, μετά από συνεδρίαση και αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας θα ξεπεράσουν τις 50.

Skip to content