[07-04-2022] Συνεργατικά σχήματα - τουριστική ανάπτυξη

[07-04-2022] Συνεργατικά σχήματα - τουριστική ανάπτυξη

Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της υπογραφής των συμβάσεων των συνεργατικών σχεδίων του Υπομέτρου 19.2.7. του CLLD LEADER Ν. Δράμας, σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, στις 12:00, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 8, η παραλαβή των πρωτότυπων συμβάσεων από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων κύριο Άγγελο Καλλία.

[11-03-2022] Συναντήσεις προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης στην ΠΕ Δράμας

[11-03-2022] Συναντήσεις προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης στην ΠΕ Δράμας

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και διαδικαστικά η υπογραφή των συμβάσεων των πέντε συνεργατικών σχεδίων του Υπομέτρου 19.2.7. του CLLD LEADER Ν. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 334.295 ευρώ. Αφορούν συνεργατικά σχήματα για την υλοποίηση έργων που οδηγούν σε αποτελέσματα με κοινό στόχο. Για το σκοπό αυτό 15 φορείς συνεργάζονται σε τρία συνεργατικά σχήματα με στόχο την προώθηση διαφορετικών κλάδων της τουριστικής ανάπτυξης ενώ δύο άλλα σχήματα πειραματίζονται με την παραγωγή νέων προϊόντων με την συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι συνεργατικές δράσεις ενισχύονται και αποτελούν πυρήνα στη φιλοσοφία του leader λόγω των συνεργειών που επιτυγχάνουν και της υψηλής προστιθέμενης αξίας που εμπεριέχουν.

Skip to content