[25-10-2023] Υλοποίηση συμβουλευτικών συνεδριών από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου PEIRA

[25-10-2023] Υλοποίηση συμβουλευτικών συνεδριών από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου PEIRA

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου, από το Interreg V.A. Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ» και διακριτικό τίτλο «PEIRA», υλοποιήθηκαν οι συμβουλευτικές συνεδρίες του έργου.

Καθένας από τους συμμετέχοντες έλαβε συμβουλές και γνώμες ειδικών για διαφορετικές πτυχές της επιχειρηματικής του ιδέας και εξέλιξης τόσο στην περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων όσο και στην περίπτωση υπό σύσταση επιχειρήσεων. Οι σύμβουλοι πρόσφεραν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες στρατηγικές και μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Στόχο άλλωστε του έργου αποτελεί η προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

[13-10-2023] Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου διακρατικού προγράμματος PEIRA

[13-10-2023] Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου διακρατικού προγράμματος PEIRA

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου, από το Interreg V.A. Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, διασυνοριακού προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ» και διακριτικό τίτλο «PEIRA», υλοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου.
Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου, από το Interreg V.A. Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ» και διακριτικό τίτλο PEIRA, ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα τα εργαστήρια καινοτομίας του έργου (Innovation Labs).

[02-10-2023] Υλοποίηση εργαστηρίων καινοτομίας (Innovation Labs) από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου PEIRA

[02-10-2023] Υλοποίηση εργαστηρίων καινοτομίας (Innovation Labs) από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου PEIRA

Υλοποίηση εργαστηρίων καινοτομίας (Innovation Labs) από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου PEIRA.

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου, από το Interreg V.A. Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ» και διακριτικό τίτλο PEIRA, ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα τα εργαστήρια καινοτομίας του έργου (Innovation Labs).

[11-09-2023] Σεμινάρια για Marketing & Branding στα πλαίσια του "PEIRA"

[11-09-2023] Σεμινάρια για Marketing & Branding στα πλαίσια του "PEIRA"

Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου από το Interreg του προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ» και διακριτικό τίτλο «PEIRA», πραγματοποιούμε δύο σεμινάρια σε Branding και Marketing. Τα σεμινάρια θα εστιάσουν στο Marketing και Branding των τοπικών προϊόντων (αγροδιατροφή) και του τουρισμού. Άλλωστε τουρισμός, γαστρονομία και τοπικά προϊόντα είναι πλέον στενά συνδεδεμένα και προωθούνται παράλληλα.

Skip to content