[26-03-2014] Ανάθεση Υπηρεσιών Γραφίστα

[26-03-2014] Ανάθεση Υπηρεσιών Γραφίστα

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. -στο πλαίσιο του Έργου “Collaborative Networks of Multilevel Actors to Advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level – ALECTOR” (Κωδικός: 2.1.2.73296.282 MIS-ETC 2617) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από

Skip to content