[28-11-2014] Συνεδρίαση ΕΔΠ Άξονα 4

[28-11-2014] Συνεδρίαση ΕΔΠ Άξονα 4

Την Παρασκευή 28-11-2014 συνεδρίασε η νέα Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Νομού Δράμας. Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος

[12-11-2014] Νέα όργανα διοίκησης στο LEADER και στην Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

[12-11-2014] Νέα όργανα διοίκησης στο LEADER και στην Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

Μετά τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση και την εγκατάσταση των νέων αρχών, η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προχώρησε, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του LEADER και το Καταστατικό της, στη συγκρότηση των νέων οργάνων διοίκησης. Την Τετάρτη 12

[21-10-2014] Σύντομα η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας

[21-10-2014] Σύντομα η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και  φορέας  υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας  του  Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  της  Ελλάδας  2007-2013, ενημερώνει για την πορεία

[17-07-2014] 13 νέα έργα εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα Άξονα 4

[17-07-2014] 13 νέα έργα εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα Άξονα 4

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) και φορέας υλοποίησης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, ενημερώνει ότι με την

[16-06-2014] Προμήθεια εξοπλισμού

[16-06-2014] Προμήθεια εξοπλισμού

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού Δράμας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για τις παρακάτω προμήθειες προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%) με απευθείας ανάθεση:

Skip to content