Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 σχεδιάζει την υλοποίηση μιας ακόμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας, σχεδιασμού που περιλαμβάνει τον καθορισμό της περιοχής και τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής η ΟΤΔ διοργανώνει σειρά ενεργειών ενημέρωσης /διαβούλευσης με όλους τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.

Για το λόγο αυτό, καλούμε τους υποψήφιους επενδυτές, να εκδηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις/κατευθύνσεις, το ύψος αυτών, τον τομέα κτλ για τον σχεδιασμό της στρατηγικής, καθώς και την άμεση ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την κατάθεση προκαταρκτικής πρότασης υλοποίησης έργου Ιδιωτικού χαρακτήρα σε Word ή σε Pdf, να τη συμπληρώσετε και να την παραδώσετε στα γραφεία μας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 8, στη Δράμα.

Skip to content