Το Πρόγραμμα «Τεχνογένεσις» αναφέρεται στη στρατηγική ανάπτυξης μιας «Περιφερειακής Οικονομίας Βασισμένης στη Γνώση και την Καινοτομία» μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί, στο να συντελέσει στην άρση των αδυναμιών του συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο να επιταχύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία της περιοχής καθώς και στο να μεγεθύνει τα αποτελέσματα καινοτόμων πρακτικών.

Το Τεχνογένεσις αντιμετωπίζει με πρωτοποριακό τρόπο την ενσωμάτωση του ατόμου στην παραγωγική διαδικασία, μετατοπίζοντας το ρόλο του εργαζομένου, ερευνητή, φοιτητή, μαθητή, γυναίκας, ατόμου με ειδικές ανάγκες, αλλοδαπού κ.λ.π., από απλό πάροχο γνώσεων ή καταναλωτή, σε καινοτόμο οικονομικό πολίτη, ισχυροποιώντας το δημιουργικό ρόλο των προικισμένων με ιδιαίτερες ικανότητες ατόμων και διευρύνοντας τη λειτουργία τους ως εταίρων.

Το Τεχνογένεσις υπόσχεται να διασφαλίσει την πλήρη και πραγματική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του ευρύτερου κοινού. Κύριος στόχος είναι να δημιουργηθεί μεταξύ αυτών ένα έξυπνο δίκτυο, μια ανοιχτή διαδικασία καινοτομίας με βάση το μοντέλο Τεχνογένεσις. Το δίκτυο αυτό συνιστά κυρίως μία προσπάθεια προσαρμοσμένη στο να εξυπηρετήσει τη δημιουργία νέων επενδύσεων (μέσω κοινοπραξιών, τεχνοβλαστών, νέων επιχειρήσεων) για την αξιοποίηση της γνώσης, του ταλέντου και της δημιουργικότητας μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων.

Το Πρόγραμμα Τεχνογένεσις συνιστά ενεργητική παρέμβαση, η οποία απομακρύνει ή εξομαλύνει τις αδυναμίες της διαδικασίας καινοτομίας της περιοχής μας και μπορεί να καταλήξει στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών διαδικασιών και στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, μέσα από τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οι οργανισμοί υποστήριξης της τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιοχής θα χρησιμοποιήσουν αυτό το μοντέλο για να εντατικοποιήσουν τις δραστηριότητες τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας της Περιφέρειας. Αυτό το μοντέλο θα βοηθήσει επίσης τους ερευνητές, εφευρέτες και γενικότερα τα δημιουργικά και τα ταλαντούχα άτομα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αυτοδυναμία και θα λειτουργήσει ως καταλύτης και φορέας αλλαγών όσον αφορά τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στην περιοχή. Η μέχρι τώρα εξάρτηση της Περιφέρειας από την καινοτομία μεταλλάσσεται σε μία «συμμαχία» μεταξύ της μαζικής παραγωγής (πυρήνας) και της ευέλικτης, προσαρμόσιμης παραγωγής (περιφερειακός τομέας). Έτσι μια εταιρεία που ανήκει στον πυρήνα θα έχει τη δυνατότητα να «συνεργασθεί» με μια μικρή καινοτόμο επιχείρηση, μοιράζοντας έτσι τους κινδύνους αλλά και τα οφέλη από την αξιοποίηση αμοιβαία ευεργετικών ευκαιριών. Ο πυρήνας προσφέρει στρατηγικό όραμα, εμπειρία και ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά, ενώ ο περιφερειακός τομέας προσθέτει εξειδικευμένη γνώση, ενεργητικότητα, δημιουργικότητα και ευελιξία.

Τέλος, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Τεχνογένεσις, δίνεται η δυνατότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να περιορίσει την προς τα έξω αβεβαιότητα της παραδοσιακής βιομηχανίας και να τη μετατρέψει σε θετική εξωτερική επιρροή τόσο για τον περιφερειακό παραγωγικό τομέα όσο και για τη συνολική οικονομία της περιοχής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Διάρκεια Προγράμματος: 2003-2006
 • Προϋπολογισμός: 3.690.000 ευρώ
 • Χρηματοδότηση:
  Συμμετοχή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 2.800.000 ευρώ
  Εθνική Συμμετοχή: 690.000 ευρώ
  Ιδιωτική Συμμετοχή: 200.000 ευρώ
 • Φορέας Υλοποίησης:
  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ)
  Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Αγγελόπουλος
  Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ)
  Διευθυντής Αθανάσιος Πανδρευμένος
 • Σύστημα Διαχείρισης:
  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΑΜΘ)
  Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος
  Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜΘ
  Προϊστάμενος Νίκος Μπομπόλιας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ
  Διευθυντής Τρύφων Εξάρχου
 • Ειδικός Σύμβουλος Υλοποίησης:
  Ελληνικό Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας Α.Ε.
  Κυριάκος Λουκάκης

Δράσεις

1η ΔΡΑΣΗ: Περιφερειακή Διαχείριση Καινοτομίας

Είναι μία δράση κλειδί για την ενίσχυση της Περιφέρειας έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει μεγάλης διάρκειας διαδικασίες καινοτομίας. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού μηχανισμού, που θα δώσει σε επιχειρηματικές και ερευνητικές μονάδες αλλά και σε άτομα και κοινωνικές ομάδες (φοιτητές, κλπ), πρόσβαση σε δίκτυα, γενική εκπαίδευση σε θέματα όπως δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα, συμβουλές και εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών διαδικτυακών εργαλείων), καθώς και επαγγελματική υποστήριξη «ανάχείρας» για την ανάδειξη και ανάπτυξη ιδεών γύρω από δυνητικά νέα προϊόντα. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στις ατομικές δεξιότητες να έρθουν στην επιφάνεια και να συμβάλλουν ως ένας σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία καινοτομίας.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης, ένας αριθμός 200 ατόμων, προερχόμενων από την παραδοσιακή βιομηχανία και τον περιφερειακό παραγωγικό τομέα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κ.α.) και άλλες επιδέξιες κοινωνικές ομάδες ή ιδιώτες, πολίτες, επιδιώκεται να υποστηριχθούν μέσα από ένα μηχανισμό ανεξαρτήτων εστιακών σημείων με τοπική εξειδίκευση ανά νομό της Περιφέρειας, για την παραγωγή 150 προϊοντικών καινοτομιών, ατομικών ή/και συλλογικών.

Η «προϊοντική καινοτομία» (product innovation) αναφέρεται προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτει γενικά προϊόντα, δηλαδή υλικά αγαθά και υπηρεσίες που είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα σε βιομηχανική κλίμακα, χωρίς τους περιορισμούς της τεχνολογικής καινοτομίας που καλύπτει αποκλειστικά την καινοτομία που προέρχεται από την έρευνα. Η προϊοντική καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει και την καινοτομία σε θέματα παρουσίασης την προϊόντων (presentational innovation), που αφορά στο βιομηχανικό σχέδιο (design) και στον τρόπο προώθησης στην αγορά (marketing).

Περί τις 70 προτάσεις παραγωγής νέων προϊόντων θα προκριθούν τελικά κατά τη διάρκεια αυτής της δράσης, για τις οποίες με περαιτέρω επαγγελματική υποστήριξη μέσω ενός Μητρώου Συμβούλων θα εκπονηθούν τα αρχικά επιχειρηματικά σχέδια τους.

Στόχοι της δράσης είναι οι ακόλουθοι:

 • Να διευκολύνει και να αναβαθμίσει τους δεσμούς μεταξύ των διαφορετικών επιχειρηματικών τομέων και κλάδων της Περιφέρειας (μεταξύ του πυρήνα του περιφερειακού τομέα)
 • Να δημιουργήσει αποτελεσματικές διασυνδέσεις εντός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του συστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας
 • Να καλλιεργήσει «συμπεριφορές» περιφερειακών δικτυώσεων (networking) βασιζόμενων στην αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη
 • Να καθοδηγήσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων προς τις πραγματικές ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας, συνδέοντας τη δραστηριότητα τους με την τοπική βιομηχανία.
 • Να βελτιώσει τη στόχευση των παραπάνω δεσμών και σχέσεων, διαμορφώνοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες που αφορούν σε νέα προϊόντα.
 • Να προωθήσει την επιχειρηματικότητα στους ερευνητές, εφευρέτες και γενικότερα στα δημιουργικά και ταλαντούχα άτομα και να αναπτύξει επιχειρηματικές δεξιότητες.
 • Να «μάθει» στους επιχειρηματίες να συνεργάζονται με ερευνητές, εφευρέτες και γενικότερα με δημιουργικά και ταλαντούχα άτομα.
 • Να παρακινήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στις δράσεις των Προγραμμάτων ΠΕΠ 2000-2006, ΕΠΑΝ 2000-2006, καθώς και στο 6° Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2002-2006.
 • Να αυξήσει τα ποσοστά βιωσιμότητας των νέων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
 • Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη βελτίωση των καινοτόμων και δημιουργικών επιχειρήσεων.
 • Να υποστηρίξει την προσαρμογή των παραδοσιακών επιχειρήσεων στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες.

2η ΔΡΑΣΗ: Aσκηση – Καινοτόμος δοκιμασία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

Η Aσκηση αφορά στην εφαρμογή «κλινικής» εκκόλαψης της επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η άσκηση θα βοηθήσει όσους κατέχουν αρχικά επιχειρηματικά σχέδια για την αξιοποίηση νέων προϊόντων να προλάβουν και να αποφύγουν επιχειρηματικές αστοχίες, που σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται για την επικράτηση της αβεβαιότητας που συνοδεύει την ιδέα ενός νέου προϊόντος, ως αποτρεπτικής απειλής.

Ένα μείζον όφελος που επιφέρει η «αποκάλυψη» της ιδέας ενός δυνητικά νέου προϊόντος σε επιτυχημένους επιχειρηματίες μέσω επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και άλλων ειδικών, είναι η μετατόπιση του ρόλου των πρώτων από ανταγωνιστών ή των δεύτερων από απλών παροχών υπηρεσιών σε καινοτόμων συνεργατών και πιθανά σε συνεταίρων. Πρακτικά, αυτή η δράση προσβλέπει στην αποτελεσματική μεταβίβαση μη κωδικοποιημένων γνώσεων, σιωπηρών πληροφοριών, που υποστηρίζουν την έγκαιρη και αποδοτική επιχειρηματική ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Οι «κλινικές» υποστηρίζουν τους επίδοξους καινοτόμους επιχειρηματίες ώστε να κάνουν τα απαιτούμενα βήματα με σκοπό να εντοπισθούν όλες οι πιθανές ελλείψεις, ασυμβατότητες ή ανεπάρκειες που μπορεί να προκύψουν ή που είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν επενδυθούν κεφάλαια για να μετατραπεί μία προϊοντική καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι «κλινικές» θα εφαρμοσθούν ανάλογα με την τελική θεματική ομαδοποίηση και την ωριμότητα των 70 ιδεών νέων προϊόντων, που θα επιλεχθούν στην προηγούμενη δράση. Όλες οι ιδέες θα δοκιμασθούν σε βάθος σε σχέση με τα εμπόδια για την υλοποίηση τους, και η ικανότητα όλων των εμπλεκομένων μερών σ’ αυτή τη διαδικασία θα εμπλουτιστεί. Αναμένεται ότι 10 ιδέες θα «αποφοιτήσουν» από τη δοκιμασία αυτή ως οι πιο πολλά υποσχόμενες εργοληψίες νέων προϊόντων.

Η όλη διαδικασία εφαρμογής της δράσης θα κάνει τα εμπλεκόμενα μέρη να εξοικειωθούν με τον πραγματικά δύσκολο δρόμο που έχει κανείς να διανύσει από τη φάση μιας καλής ιδέας έως την αγορά, αναγνωρίζοντας και τον σχετικά υψηλό κίνδυνο. Διαμέσου αυτής της διαδικασίας θα συνειδητοποιηθεί ότι το πρόβλημα στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος δεν έγκειται στην απειλή της αβεβαιότητας, η οποία εμπεριέχεται σ’ όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να τη διαχειριστεί.

3η ΔΡΑΣΗ: Τεχνογένεσις – Δυναμικά παραδείγματα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

Για να δημιουργηθεί ένα υπόδειγμα Τεχνογένεσις από την προηγούμενη δράση, θα πρέπει να διοχετευθεί και κεφάλαιο για να. δώσει το έναυσμα στις περισσότερα υποσχόμενες και εμπορικά αξιοποιήσιμες ιδέες. Στόχος της δράσης είναι να προστατέψει ένα δικαιούχο νέου προϊόντος από τον πρόωρο τερματισμό, την πρόωρη εγκατάλειψη της προσπάθειας του, λόγω της απειλής της αβεβαιότητας και της έλλειψης αρχικού κεφαλαίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μη-εξόδου από τη διαδικασία καινοτομίας. Μειώνοντας το βαρύ τίμημα σ’ αυτό το κρίσιμο στάδιο, τα ποσοστά ανάπτυξης νέων προϊόντων και η δημιουργία πραγματικά νέων επιχειρήσεων σίγουρα θα αυξηθούν. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω:

 1. Επιχορήγηση εργοληψιών νέων προϊόντων: Οι όροι αυτής της επιχορήγησης (έως ποσού 100.000 ευρώ) θα χαρακτηρίζονται από μια εμπορικά προσανατολισμένη άποψη παράλληλα με το ενδιαφέρον να προσελκυστεί το μέγιστο της χρηματοδότησης της καινοτομίας (π.χ. Από θερμοκοιτίδες, Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Ομίλους επιχειρήσεων, μεμονωμένους επενδυτές). Ως πιλοτική εφαρμογή, επιχορήγηση θα δοθεί στους «αποφοίτους» της προηγούμενης δράσης (γύρω στα 10 επιλεγμένα έργα), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δικτυώσεων επιχειρήσεων (clusters), κοινοπραξιών (joint ventures), τεχνοβλαστών (spin-offs) ή νέων επιχειρήσεων (start-ups), που θα αναλάβουν την ανάπτυξη του νέου προϊόντος. Ως κριτήριο επιλογής των 10 εργοληψιών που θα επιχορηγηθούν, θα είναι και η ικανότητα κάλυψης του 20% της αιτούμενης επένδυσης με ίδιους πόρους.
 2. Μόνιμο Επενδυτικό Φόρουμ – Investment Opportunity Forum: Παρακίνηση ίδρυσης ενός μόνιμου, με έδρα την Περιφέρεια (πραγματικού καθώς και διαδικτυακού), επενδυτικού Φόρουμ, διαμορφώνοντας επίσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια, που υπάρχουν στην Περιφέρεια, θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σχετικές με την καινοτομία. Σκοπός του είναι να αναγνωρίζει ενδεχόμενες επενδύσεις και να τις προωθεί στους αντίστοιχους δυνητικούς επενδυτές, θεσμικούς ή άτυπους. Το Φόρουμ θα λαμβάνει φυσική μορφή εκδήλωσης κάθε 6 μήνες και θα αποτελεί το πρελούδιο στα Venture Capital Fora που διεξάγονται μία φορά το χρόνο στη χώρα. Φυσικά θα ασχολείται με τις επενδυτικές ευκαιρίες από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης μόνο, η δομή και το περιεχόμενο του όμως θα είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα εθνικά. Τα μέλη του Φόρουμ θα επιλεχθούν ανάλογα με τη φήμη τους, την οικονομική τους σταθερότητα, την επαγγελματική τους δεινότητα και τη δηλωθείσα ετοιμότητα τους να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση της καινοτομίας.

Skip to content