Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης (Τ.Σ.Α.) αποτελούν εθελοντικό σχήμα συνεργασίας, στο οποίο συμπράττουν τοπικές αρχές και τοπικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς.

Στοχεύουν στην προώθηση της απασχόλησης σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές-παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και στη διαμόρφωση των καταλληλότερων δυνατών συνθηκών για επιχειρηματικές δράσεις που εκτιμάται ότι αυξάνουν την απασχόληση.

Τα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης δεν αφορούν προκαθορισμένες ενέργειες και δράσεις αλλά διαμορφώνονται στη βάση της κοινής θέλησης των εμπλεκομένων και των αναγκών της περιοχής.

Ο Νομός Δράμας ήταν μια από τις επτά περιοχές που υλοποιήθηκαν πιλοτικά τα Τ.Σ.Α.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε., υπογράφοντας προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, ανέλαβε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Νομού Δράμας για την ένταξη στα Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, καθώς επίσης και την γραμματειακή υποστήριξη του Τ.Σ.Α. Νομού Δράμας μέχρι τις 31/12/1999.

Επίσης συμμετείχε, σε συμφωνία με τους τοπικούς φορείς, ως φορέας υλοποίησης σε τέσσερις δράσεις για την απασχόληση και συγκεκριμένα στις εξής:

•  Δημιουργία δομής στήριξης για την τουριστική ανάπτυξη

Η εν λόγω δράση βοήθησε στο συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων του Νομού Δράμας που εμπλέκονται στα τουριστικά ζητήματα, ώστε, μέσα από την συντονισμένη και αποτελεσματική προβολή του Νομού, να αναδειχθούν οι τουριστικοί πόροι του και να διευκολυνθεί η οργανωμένη επίσκεψη ομάδων τουριστών.

•  Πρόγραμμα φύλαξης σχολείων

Η εν λόγω δράση λειτούργησε σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες που αφορούσαν τον τομέα ευαισθητοποίησης των νέων αλλά και των οικογενειών τους κατά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Σε μια προσπάθεια προστασίας των μαθητών από εξωσχολικά άτομα, από διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών και συμβολής στη εύρυθμη λειτουργία και μείωση των φαινομένων βανδαλισμού στα σχολεία, επιτηρούνται 25 σχολικά συγκροτήματα.

•  Οργάνωση και λειτουργία ταπητουργικών εργαστηρίων

Η εν λόγω δράση στήριξε την απασχόληση των γυναικών της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα και χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, δυσκολία εξεύρεσης εργασίας καθώς και έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης.
Δημιουργήθηκαν 3 ταπητουργικά εργαστήρια, στους Δήμους Κ. Νευροκοπίου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου. Η αυτόνομη λειτουργία τους και μετά τη λήξη του προγράμματος θα συμβάλλει στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και δραστηριοποίησης, αλλά και στην τουριστική αξιοποίηση του Νομού μέσα από την προσφορά τοπικών προϊόντων παραδοσιακής τέχνης στους επισκέπτες.

•  Λειτουργία συντονιστικού οργάνου των δράσεων κοινωνικής παρέμβασης

Η εν λόγω δράση λειτούργησε υποστηρικτικά για το συντονισμό όλων των δράσεων κοινωνικής παρέμβασης που προτάθηκαν στο Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Νομού Δράμας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από 1/1/1998 και συνεχίζεται μέχρι 31/12/2002 (όσον αφορά τις δράσεις για την απασχόληση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.478.000.000 δρχ.

Υλοποιηθέντα έργα

Στα πλαίσια του Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης:

•  Υλοποιήθηκαν δράσεις κατάρτισης, σε συναφή αντικείμενα, 140 ατόμων (ανδρών και γυναικών), συνολικού κόστους 139.000.000 δρχ, με σκοπό την προετοιμασία τους και την ενσωμάτωσή τους στο Τοπικό Σύμφωνο και τη φιλοσοφία του.

•  Υλοποιήθηκαν κατασκευαστικά έργα, χρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α., συνολικού κόστους 170.000.000 δρχ. Μέσω της αξιοποίησης και αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών αποθεμάτων, δημιουργήθηκαν κτιριακές υποδομές, όπου στεγάσθηκαν και λειτούργησαν οι δράσεις του Τοπικού Συμφώνου.

•  Υλοποιήθηκαν δράσεις που αποσκοπούσαν στη στήριξη της απασχόλησης υπό το πρίσμα τριών αξόνων:

– Της ανάδειξης και προβολής των τουριστικών πόρων του νομού.
– Των παρεμβάσεων προς ειδικές ομάδες του πληθυσμού που έχρηζαν βοήθειας.
– Της στήριξης της απασχόλησης των γυναικών των αγροτικών περιοχών, μέσω της προώθησης της τοπικής ταπητουργίας.

Στα πλαίσια των δράσεων αυτών δημιουργήθηκαν 161 θέσεις εργασίας (140 θέσεις γυναικών και 21 θέσεις ανδρών), διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

– Πραγματοποιήθηκε τριήμερο σεμινάριο (26-28/6/2001) με θέμα «Γνωρίζοντας το Νομό Δράμας», το οποίο απευθυνόταν σε εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς διακίνησης, υποδοχής, διαμονής, εστίασης και εξυπηρέτησης επισκεπτών-τουριστών.

•  Διοργανώθηκαν σεμινάρια-ημερίδες-εκδηλώσεις:

– Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-αφιέρωμα σε παραδοσιακά ακούσματα και γεύσεις (12/12/2001), όπου παρουσιάσθηκαν CD με παραδοσιακά ακούσματα και παραδοσιακές γεύσεις μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής καθώς και κρασιά της περιοχής.
– Πραγματοποιήθηκε έκθεση χειροποίητων χαλιών (18-28/12/2001), που παρήχθησαν από τα ταπητουργικά εργαστήρια.
– Χρηματοδοτήθηκε η συμμετοχή σε εκθέσεις («Τουριστικό Πανόραμα 1999», « Philloxenia 2001»).

•  Εκδόθηκε έντυπο υλικό για την προβολή του Νομού:

– Έκδοση έγχρωμης αφίσας με θέμα «Αγριολούλουδα του Φαλακρού», σε 5.000 αντίτυπα.
– Έκδοση σειράς έγχρωμων καρτών με θέμα: «Οδοιπορικό γνωριμίας και επαφής με το μεγαλείο της Δραμινής φύσης», σε 3.000 αντίτυπα.
– Έκδοση έγχρωμου εντύπου με θέμα: «Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων στο Νομό Δράμας 2000-2001», σε 1.000 αντίτυπα, όπου περιλαμβάνονται εργασίες μαθητών του Νομού, στα πλαίσια εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και αγωγής καταναλωτών.
–  Έκδοση ενημερωτικής αφίσας για το τριήμερο εργασίας για τον τουρισμό.
–  Έκδοση μπλοκ σημειώσεων με όλες τις δράσεις των Τ.Σ.Α., σε 2.000 αντίτυπα.
–  Έκδοση ντοσιέ, σε 1.000 αντίτυπα.

Έκδοση εντύπων, αφισών, προσκλήσεων για διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν (Ακρίτεια 2000 & 2001, Καλλιτεχνικός Μάϊος 2001, Μοτοπηγασικά 2001, Έκθεση χειροποίητων χαλιών 2001).

Skip to content