Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. συνυπέγραψε με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας και το Νομαρχιακό διαμέρισμα Ξάνθης, Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Προστασία και διαχείριση του ορεινού όγκου Ροδόπης» και συγκεκριμένα του Παρθένου Δάσους Φρακτού και του Όρους Χαϊντού-Κούλα και γύρω κορυφές.

Το έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον», στο Υποπρόγραμμα 3 «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» και στο Μέτρο 3 «Δημιουργία υποδομής για τη διαχείριση και προστασία οικοτόπων καθώς και φυσικών σχηματισμών και εδαφών. Εφαρμογές αειφόρου ανάπτυξης».

Η περιοχή, στην οποία υλοποιήθηκε το έργο, βρίσκεται στα διοικητικά όρια των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων Δράμας και Ξάνθης και περιλαμβάνει σειρά οικοτόπων ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και σημαντικά στοιχεία ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η ένταξη του έργου έγινε μετά από κοινή πρόταση των δύο Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος του ορεινού όγκου της Ροδόπης, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσα από την ανάδειξη των οικολογικών , πολιτιστικών και αισθητικών χαρακτηριστικών της.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Δ. Α.Ε.) αποτέλεσε το φορέα τεχνικής στήριξης του έργου του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανήρθε σε 338.987.000 δρχ.

Η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 30/5/1996 και το έργο ολοκληρώθηκε στις 31/12/2001.

Η αμοιβή της ΑΝ.Ε.Δ. Α.Ε. ως φορέα τεχνικής στήριξης ανήλθε στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού.

Υλοποιηθέντα έργα

Στα πλαίσια του έργου:

•  Εκπονήθηκε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης «Παρθένο Δάσος Φρακτού» και «Χαϊντού-Κούλας και γύρω κορυφές».

•  Δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τον ορεινό όγκο Ροδόπης, που μπορεί να παρέχει υψηλών προδιαγραφών ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής, με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και τη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων απόδοσης της πληροφορίας.

Κεντρικός κόμβος και σημείο αναφοράς του δικτύου είναι το Κέντρο Φυσικής Ιστορίας Παρανεστίου , το οποίο περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο, αίθουσα διαλέξεων-συνεδριάσεων και εργαστηριακούς χώρους κατάλληλα εξοπλισμένους για έρευνα πάνω στην οικολογία και τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Το Κέντρο Φυσικής Ιστορίας Παρανεστίου πλαισιώνεται από άλλα τέσσερα περιφερειακά κέντρα:

– Το Κέντρο Ενημέρωσης «Αναπαραστάσεις βιοτόπων» στην Πρασινάδα
– Το Κέντρο Ενημέρωσης «Ενέργεια και Περιβάλλον» στο Καρποφόρο
– Το «Οικολογικό Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» στο Καπνόφυτο
– Το Κέντρο ενημέρωσης «Άνθρωπος και Περιβάλλον» στη Σταυρούπολη του Νομού Ξάνθης

•  Υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις και έργα προστασίας-διατήρησης, αναβάθμισης και αποκατάστασης περιβάλλοντος:

– Διευθέτηση και ανάπλαση χώρων
– Καθαρισμός ρεματιών και εστιών μόλυνσης και αποκατάσταση χώρων ταφής απορριμμάτων
– Αγορά μικρών πυροσβεστικών οχημάτων ειδικών προδιαγραφών

•  Εκπονήθηκε μελέτη, κατασκευάσθηκαν και τοποθετήθηκαν ενημερωτικές πινακίδες(υποδοχής, κατευθύνσεων και δεικτών ορίων)

•  Δημιουργήθηκε υλικό δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης:

– Λήψη-παραγωγή ολοκληρωμένου τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, διάρκειας 30΄, με τίτλο «Ορεινός Όγκος Κεντρικής Ροδόπης», στο οποίο παρουσιάζεται, ακολουθώντας τις εποχές του χρόνου, ένα από τα πιο πολύτιμα και ποικίλα οικολογικά συστήματα της Βαλκανικής Χερσονήσου αλλά και της Ευρώπης.
– Αναπαραγωγή του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ, σε 1.000 αντίτυπα.
– Έκδοση ημερολογίου του έτους 2002, με εικόνες και αναφορά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης στο Παρανέστι, σε 2.000 αντίτυπα.
– Έκδοση έντυπου υλικού προβολής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης στο Παρανέστι, σε 20.000 αντίτυπα.
– Έκδοση έντυπου υλικού προβολής με τίτλο «Ο φυσικός πλούτος της Ροδόπης», σε 10.000 αντίτυπα.

Skip to content