Στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ. (1994-1999) και του β’ κύκλου (1997-1999) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Adapt – «Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανική αλλαγή», υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Λυδία Λίθος – Πρόγραμμα στρατηγικής για την αντιμετώπιση και την πρόβλεψη των επιπτώσεων των βιομηχανικών αλλαγών στην απασχόληση σε μια κατεξοχήν παραγωγική περιοχή του κλάδου μαρμάρου».

Συμβαλλόμενοι φορείς, πλην του Υπουργείου Εργασίας, ήταν το Επιμελητήριο Δράμας, το Επιμελητήριο Καβάλας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε., η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, το Γεωλογικό τμήμα του Α.Π.Θ. και οι εταιρείες Μάρμαρα Καβάλας Α.Ε., Αθανασιάδης Μάρμαρα Α.Ε., Νέα Μαρμαροδομή, ΙΝΝΧ Μπίρος Ο.Ε., Μάρμαρα Μιχελάκη Α.Ε. και οι Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε., συμμετείχε ως φορέας υλοποίησης:

  • στο μέτρο 2, δράση 5, ενέργεια 2γ, με τίτλο «Σύνδεση των παρατηρητηρίων με φορείς και άλλα δίκτυα», με διάρκεια υλοποίησης από 1/11/1998 έως 31/12/1999.
  • στο μέτρο 4, δράση 11, ενέργεια 4β, με τίτλο «Ενέργειες ευαισθητοποίησης στη βιομηχανική μεταβολή», με διάρκεια υλοποίησης από 12/1998 έως 12/1999

Ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 5.250.000 δρχ.

Skip to content