3η τροποποίηση

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημόσιου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας, δηλαδή στο σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες – Τιμόθεος.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.765.500,00 €.

► Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 03/04/2018, ώρα έναρξης 13:00 ► Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 05/11/2018, ώρα λήξης 14:00

Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Προκήρυξης που ακολουθούν.

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την
2η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER
του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 15.10.2018.

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την
1η τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER
του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η τροποποίηση αυτή αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης έως 14.09.2018.

Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει την
1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγραμμάτος CLLD/LEADER
του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2.

Η λήξη υποβολής προτάσεων είχε οριστεί στις 22.06.2018.

Ημ/νία έναρξης υποβολής

0
Απριλίου 2018 (13:00)

Ημ/νία λήξης υποβολής

0
Νοεμβρίου 2018 (14:00)

Μητρώο μελετητών: Παρακάτω εμφανίζονται οι μελετητές που παραβρέθηκαν στην ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για τους Μελετητές – Γραφεία Συμβούλων την Πέμπτη 9/5/2019 με θέμα την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER” ΠΑΑ 2014-2020.

► Δείτε τη λίστα

Οριστικά αποτελέσματα

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το αρχείο (pdf)

Skip to content