Παρακάτω εμφανίζονται οι μελετητές που παραβρέθηκαν στην ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για τους Μελετητές – Γραφεία Συμβούλων την Πέμπτη 9/5/2019 με θέμα την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER” ΠΑΑ 2014-2020.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι στην παραπάνω λίστα να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους στέλνοντας mail στο admin@aned.gr

Skip to content