Πράξη: «Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας- ΑΡΣΙΝΟΗ» / Consortium for the unemployed women support regarding the creation of Social Care cooperative businesses – ARSINOE

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ)

  • Επωνυμία ΑΣ στα ελληνικά και αγγλικά: «Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας» – ΑΡΣΙΝΟΗ
  • Consortium for the unemployed women support regarding the creation of Social Care cooperative businesses – ARSINOE
  • Συντονιστής: ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.
  • ΜΕΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

Εισαγωγή: Στόχος της παρέμβασης
Το προτεινόμενο Σχέδιο με τίτλο: «ΑΡΣΙΝΟΗ- Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας», αφορά την δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης προς 25 άνεργες γυναίκες που ζουν στη Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικής Φροντίδας (ΚοινΣΕΚοΦ).
Το Σχέδιο απευθύνεται ειδικότερα σε εκείνες τις άνεργες γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στήριξης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης εξ αιτίας της ανεργίας ή/και της φτώχειας που δημιούργησαν οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την απότομη μεταβολή ή και απώλεια του εισοδήματός τους.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου

  • Η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, μέσω της κατάρτισης και στοχευμένης επιμόρφωσης σε όλο το φάσμα των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών ώστε οι ωφελούμενες να αποκτήσουν πραγματική προοπτική στο επάγγελμα.
  • Η κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στη περιοχή παρέμβασης, υπέρ της υποστήριξης των νέων Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας που θα συστήσουν οι ωφελούμενες του Σχεδίου, μέσω της σύναψης συμφωνιών παροχής υπηρεσιών σε αντίστοιχα έργα
  • Η άρση των επιπλέον εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενες άνεργες γυναίκες εξ αιτίας ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων μέτρων συμβουλευτικής σύμφωνα με τα πρότυπα της Παγκόσμιας Εταιρίας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (WAPR), ώστε να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν δράση και θέση στην αγορά εργασίας.

Το προϊόν της προτεινόμενης πράξης
Το προϊόν του Σχεδίου είναι η ίδρυση, σύσταση και λειτουργία μίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικής Φροντίδας (για συντομία: ΚοινΣΕΚοΦ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4019- Κοινωνική οικονομία, αρθ. 2.2.β, με τη συμμετοχή των 25 ωφελουμένων ανέργων γυναικών. Έχουν προβλεφθεί ωστόσο, και ορισμένες θέσεις (έως 10) τοποθέτησης των ωφελουμένων σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για εκείνες από τις ωφελούμενες που ενδεχομένως δεν θα αισθάνονται έτοιμες να συμμετέχουν στο εγχείρημα του ΚοινΣΕΚοΦ άμεσα, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή τους σ’ αυτό αργότερα.


Περισσότερα δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Skip to content