Στις 17 και 18 Απριλίου η Αναπτυξιακή Δράμας συμμετείχε σε διήμερο συνέδριο στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος ENERDECA. Πρόκειται για ένα Σχέδιο Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LEADER (Άξονας 4 ΠΑΑ) και συμμετέχουν 23 Ομάδες Τοπικής Δράσης από 3 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία) και ένας οργανισμός από την Ισπανία. Στόχος του Σχεδίου είναι η συνεργασία των Φορέων των περιοχών του Διακρατικού σχεδίου με την ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων και εργαλείων που αποβλέπουν στην διασύνδεση και αξιοποίηση κοινών ή ομοειδών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, τοπικών προϊόντων και άλλων στοιχείων που αποτελούν το απόθεμα των συνεργαζόμενων αγροτικών περιοχών που ενισχύονται μέσω των προγραμμάτων LEADER της κάθε Χώρας.

Αυτός ο στρατηγικός στόχος επιτυγχάνεται με δυναμικό τρόπο συνεργασίας των δύο ομάδων Εταίρων στους οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη κάθε περιοχής:

  • των φορέων της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Δήμος) που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη και την προβολή της κάθε περιοχής ευθύνης τους
  • των επενδυτών αυτών των περιοχών που έχουν συνδέσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με την εξέλιξη και ανάπτυξη της κάθε περιοχής που είναι εγκατεστημένοι

Οι φορείς αυτοί αναδιαμορφώνουν την αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής, μέσω κύκλων ημερίδων και workshops, υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, ώστε να προάγεται αποτελεσματικά η ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολή των ανωτέρω αναπτυξιακών πόρων των συνεργαζόμενων περιοχών των διακρατικών εταίρων με την προώθηση ενδεδειγμένων λύσεων και καλών πρακτικών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες των περιοχών. Σε αυτήν την βάση θα υλοποιηθεί μια σύγχρονη πλατφόρμα συνεργασίας και διαχείρισης εγγράφων, επικοινωνίας (online communication) ώστε τα μέλη του έργου να μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να δουλεύουν εξ’ αποστάσεως μαζί.

Το έργο θα αξιοποιήσει για την επίτευξη των στόχων του τις νέες τεχνολογίες αιχμής όπως:

  • Destinations Management Systems (DMS)
  • Εργαλεία Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ και Κανάλια Ηλεκτρονικής Διανομής
  • Κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών και περιοχών
  • Συνδυασμός Διαδικτύου και καινοτομίας ως απάντηση στην κρίση.

Την εταιρεία μας εκπροσώπησε ο υπεύθυνος τμήματος Πληροφορικής κ. Ανδρέας Ιατρίδης, ο οποίος συμμετείχε στο workshop «Σύγχρονα online marketing εργαλεία προώθησης τοπικών προϊόντων» που πραγματοποιήθηκε τη 2η ημέρα του συνεδρίου και διαπίστωσε την επιτακτική ανάγκη προσαρμογής των μεθόδων πληροφόρησης με τη χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων. «Όπως φάνηκε και από το διεθνές συνέδριο JTI Target τον Νοέμβριο 2014 στην Αλεξανδρούπολη που συμμετείχαμε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πλέον μια καθημερινότητα για το πιο δυναμικά εξελισσόμενο κομμάτι της αγοράς και με τη σωστή χρήση τους (σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία), είναι εφικτή η μεγιστοποίηση των ωφελειών. Η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. ως εταίρος του διακρατικού προγράμματος ENERDECA, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της διαδικτυακής ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών, περιοχών και με τη βοήθεια του εν λόγω προγράμματος θα είναι σε θέση να βοηθήσει -στο μέτρο του δυνατού- τους κατοίκους της περιοχής που δραστηριοποιούνται μέσω των καναλιών των νέων τεχνολογιών».

Η συνάντηση, διοργανώθηκε με ευθύνη της Αναπτυξιακής Ολυμπίας, ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής, ακολούθησαν οι ενημερώσεις των διοργανωτών αναφορικά με την πορεία του σχεδίου και του τρόπου που θα αναπτυχθεί. Oλοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα με τις εισηγήσεις των ομιλητών και τα προγραμματισμένα workshops. Συμμετείχαν εκπρόσωποι 19 αναπτυξιακών εταιρειών από διάφορες περιοχές της χώρας και εκπρόσωποι από Ρουμανικές και Πολωνικές περιοχές LEADER.

[24-04-2015] Ολοκληρώθηκε το διήμερο συνέδριο για το διακρατικό πρόγραμμα ENERDECA στην Αρχαία Ολυμπία
Tagged on:         
Skip to content