Με 106 πληρωμές, εκ των οποίων οι 68 για ιδιωτικά έργα και οι 38 για έργα δημόσιου χαρακτήρα, ξεπεράσαμε το φράγμα των 4 εκ. €. Αυτό αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς των εργαζομένων της ΟΤΔ, της αφοσίωσης της διοίκησης της εταιρείας αλλά κυρίως της προσπάθειας που καταβάλλουν οι δικαιούχοι-επενδυτές και της σχέσης εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ αυτών και της Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ.

Εκτός των 96 κλασικών έργων/πράξεων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το LEADER, η Εταιρεία μας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης συμμετέχει και σε 5 σχέδια διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών με 44 εταίρους, συνολικού προϋπολογισμού 2.840.000€, εξ αυτών 195.000 ευρώ η συμμετοχή της Δράμας. Τα έργα αυτά είναι σε πλήρη εξέλιξη, προχωρούν με πιο αργούς ρυθμούς από τα λοιπά έργα, λόγω πολυπλοκότητας και πολλών συμμετεχόντων, πλην όμως τα αποτελέσματά τους είναι εξόχως σημαντικά, θα συνδέσουν πολλά από τα ιδιωτικά έργα και θα παράξουν προστιθέμενη αξία. Αρχές του επόμενου χρόνου θα αρχίσουμε σταδιακά να επικοινωνούμε τα πρώτα αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, στους σχετικούς, ανάλογα με τη θεματολογία φορείς και στους δικαιούχους – επενδυτές μας.
Τέλος, όπως προκύπτει και από το γράφημα, η Αναπτυξιακή Δράμας, υλοποιώντας τους στόχους και τις κατευθύνσεις του προγράμματος leader, συνεχίζει να κατανέμει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά χρηματοδότησης σε επίπεδο χώρας στον ιδιωτικό τομέα δημιουργώντας μεγαλύτερη μόχλευση και θέσεις εργασίας.

[04-12-2023] Ξεπέρασαν τα 4.000.000€ οι πληρωμές για επενδύσεις στο ΤΠ CLLD LEADER Νομού Δράμας
Tagged on:             
Skip to content