Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου, από το Interreg V.A. Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ» και διακριτικό τίτλο «PEIRA», υλοποιήθηκαν οι συμβουλευτικές συνεδρίες του έργου.
 
Καθένας από τους συμμετέχοντες έλαβε συμβουλές και γνώμες ειδικών για διαφορετικές πτυχές της επιχειρηματικής του ιδέας και εξέλιξης τόσο στην περίπτωση υφιστάμενων επιχειρήσεων όσο και στην περίπτωση υπό σύσταση επιχειρήσεων. Οι σύμβουλοι πρόσφεραν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες στρατηγικές και μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.
 
Στόχο άλλωστε του έργου αποτελεί η προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
 
Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν στο ισόγειο του Επιμελητηρίου Δράμας στους χώρους του LAB40, ειδικής δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας γενικότερα και της καινοτομίας ειδικότερα.
 
Β2Β συνεδρίες/συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και στους χώρους της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας με το σύνολο των ωφελούμενων του προγράμματος.
 
Το πρόγραμμα «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας στην Αγροτική Περιοχή Καβάλας, Δράμας, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ» με διακριτικό τίτλο PEIRA ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου 2023.
[25-10-2023] Υλοποίηση συμβουλευτικών συνεδριών από την Αναπτυξιακή Δράμας στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου PEIRA
Tagged on:         
Skip to content