Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2023-2027 σχεδιάζει την υλοποίηση μιας ακόμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας, σχεδιασμού που περιλαμβάνει τον καθορισμό της περιοχής και τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής η ΟΤΔ διοργανώνει σειρά ενεργειών ενημέρωσης /διαβούλευσης με όλους τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό.

[20-04-2023] Προετοιμασία για το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER
Tagged on:     
Skip to content