Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 11πμ, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Διοικητήριο Δράμας (3ος όροφος) διαβούλευση στο πλαίσιο της δράσης «Β2.1 – Δημιουργία Χαρτοφυλακίου Τουριστικού Προϊόντος και Ανάπτυξη Πακέτων Θεματικών Εμπειριών «Πάρκο Φιλίππων», με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Πολιτισμού, Τουρισμού και Αγροτικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος.

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν ο στρατηγικός σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου «Πάρκο Φιλίππων: Φίλιπποι – Δράμα – Αμφίπολη» από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες.
Η διαδικασία υιοθέτησε μια πολυεπίπεδη συμμετοχική προσέγγιση και η οποία επιχείρησε να εμπλέξει τις διαφορετικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας (κέντρα λήψης αποφάσεων, ομάδες ενδιαφερόντων, φορείς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς φορείς, πολίτες κ.λπ.) σε όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας των θεματικών τουριστικών πακέτων που συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή παρέμβασης του έργου.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη από την Αναπτυξιακή Δράμας, την Αναπτυξιακή Καβάλας και την Αναπτυξιακή Σερρών καθώς και η ομάδα έργου του αναδόχου αποτελούμενη από την κ. Εύη Τατούλη, εκπρόσωπο της PRAXIS CONSULTING και τους επίκουρους καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γεωργία Ζούνη και κ. Σωτήρη Βαρελά.

Την ίδια μέρα στη συνέχεια στις 6:30μμ, στο Δήμο Δράμας, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στα πλαίσια του διατοπικού «Πάρκο Φιλίππων: Φίλιπποι – Δράμα – Αμφίπολη», διοργανώθηκε διαβούλευση-συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Πολιτισμού, Τουρισμού και Αγροτικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος.

Στην απογευματινή διαβούλευση συμμετείχαν στελέχη των τριών αναπτυξιακών, η ομάδα έργου του αναδόχου καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, στελέχη τοπικών υπηρεσιών και φορέων, μέλη της διευρυμένης επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης του νομού Δράμας, εκπρόσωποι συλλόγων, μέλη των Οψόμεθα και φυσικά η Ένωση Ξενοδόχων δια του προέδρου κου Άγγελου Καλλία. κτλ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση, η υιοθέτηση κοινών στόχων, και η ενεργοποίηση όλων των θεσμικών φορέων, των επαγγελματιών στον κλάδο του τουρισμού αλλά και του συνόλου της κοινωνίας γενικότερα, συντεταγμένα στην κοινή προσπάθεια για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, αλλά και την υιοθέτηση του μοντέλου σε παρόμοιες προσπάθειες.

Στο διάστημα μεταξύ των διαβουλεύσεων, για να γνωρίσουν οι επισκέπτες μας την πόλη της Δράμας και να επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη τις αρχές του βιωματικού τουρισμού, κινηθήκαμε στην πόλη, επισκεφθήκαμε το Πολιτιστικό Κέντρο της ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και μέσω μιας εξαιρετικής ξενάγησης περιηγηθήκαμε στην ιστορία μέσα από τους κατά καιρούς ιδιοκτήτες του Μαρμάρινου Σπιτιού, στην περίοδο του καπνεμπορίου με την επίσκεψη στην εφαπτόμενη καπναποθήκη και ελαφρύ γεύμα στο ΥΔΡΑΜΑ, επίσης πρώην καπναποθήκη και σήμερα πολυτελές ξενοδοχείο. Στο Πολιτιστικό Κέντρο λάβαμε μια εικόνα για την ιστορία της πόλης και του νομού αλλά και σύγχρονες εικόνες φύσης και δρώμενων μέσα από την φωτογραφική έκθεση που την περίοδο αυτή είναι επισκέψιμη για το κοινό.

Προλάβαμε τέλος να έχουμε παρουσία και στην μεσημεριανή εκπομπή ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος τον οποίο ευχαριστούμε με την ευκαιρία για τη δυνατότητα αυτή.

[10-11-2022] Πάρκο Φιλίππων: ξεκινούν οι ουσιαστικές δράσεις του σχεδίου
Skip to content